Nye registreringer

 • Deltaking og samhandling på eit gatelag 

  Hystad, Jacob (Master thesis, 2017)
  Fotballstiftelsen er ein organisasjon som er oppretta på tvers av eliteserieklubbane i norsk fotball. Fotballstiftelsen står for oppretting av dei såkalla gatelaga. Det er fotballag tilhøyrande eliteserieklubbane, og som ...
 • How Has Living with Intimate Partner Violence Affected the Work Situation? A Qualitative Study among Abused Women in Norway 

  Alsaker, Kjersti; Moen, Bente Elisabeth; Baste, Valborg; Morken, Tone (Peer reviewed; Journal article, 2016)
 • Vold og traumatisk stress i utdanningene 

  Førde, Siv; Alsaker, Kjersti; Hilde-Margit, Løseth; Kvinge, Lars Malvin Røsseland; Sviland, Randi; Johansen, Venke A.; Ubbe, Marit (Research report, 2018)
  Fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) skal utdanne profesjonsutøvere som har kunnskap om sosiale og helsemessige problemer, inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus- og sosioøkonomiske ...
 • Rusavhengigheit og psykisk helse 

  Haugane, Malin (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Utifrå både utdanningsstudie og praksis har rus og psykisk helse våre eit sentralt emne, og noko som i dag er eit veldig omdiskutert tema i samfunnet. Eg syns det er temaer som er interessante og viktige at blir ...
 • Autisme og kommunikasjon 

  Skjereng, Ida (Bachelor thesis, 2018)
  This bachelor thesis focuses on the TEACCH-method (Treatment and education of autistic and communication handicapped), which is a method frequently used for children with autism. The bachelor thesis is about finding out ...
 • Faktorer som påvirker praktisering av tvang i omsorgen for psykisk utviklingshemma 

  Instefjord, Johannes (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Eg har valgt denne problemstillingen med bakgrunn i eit ønske om å gå djupare inn i problemstillingen rundt bruk av tvang i omsorgen for psykisk utviklingshemma sett i forhold til lovverket i kap.9 i helse- og ...
 • Forståelse av selvbestemmelse og tjenestemottaker 

  Stenseth, Odin Myklebust (Bachelor thesis, 2018)
  The purpose of this study is to explore whether health care personnel’s understanding of self-determination and the service recipient prevent self-determination of the recipient. With a focus on how health care personnel ...
 • Enslige mindreårige asylsøkere og traumesensitiv omsorg 

  Olstad, Anne (Bachelor thesis, 2018)
  Why is it that some children do well in life despite being exposed to adverse childhood experiences, while others develop mental difficulties, somatic illness and/or bad adaption skills? In this assignment my focus has ...
 • Ungdom, rus og forebygging 

  Skjæveland, Kathrine Monsen (Bachelor thesis, 2018)
  The purpose of this bachelor assignment is to explore/investigate why Arna district has a higher number of adolescents in secondary school that have used cannabis than the rest of the country. I will start this assignment ...
 • Enslige mindreårige asylsøkere og psykisk helse 

  Øvstebø, Sveinung (Bachelor thesis, 2018)
  In recent years there has been an increase in how many people that has fled their home country because of war. For various reasons there are many people who are not safe in their own home country, and therefore has to flee. ...
 • Jeg vil ikke dø, men orker ikke å leve 

  Haugland, Ingrid Blindheim (Bachelor thesis, 2018)
  Title: ”I don’t want to die, but can not live”. Purpose: The aim of this bachelor assignment is to find different tools that the social worker can use, so that one can meet people who want to take their life, in a good ...
 • Lik oppvekst men ulik skjebne? 

  Hildrestrand, Erica Marie (Bachelor thesis, 2018)
  Det har i denne bacheloroppgåva blitt undersøkt rundt fenomenet resiliens og kvifor eller korleis nokon utviklar dette/har denne «beskyttelsen». Dette utifrå problemstillinga: «Kvifor klarar nokon barn seg betre enn andre, ...
 • Først og fremst barn: En litteraturstudie om faktorer som kan styrke barneperspektivet i møte med flyktningbarn 

  Foss, Bente (Bachelor thesis, 2018)
  This thesis is about refugee children that comes to Norway and Norways treatment and care of the children's perspective in our meeting with them. Both unaccompanied minors and children accompanied by family are an ...
 • Personsentrert omsorg for å redusere utfordrende atferd hos mennesker med demens 

  Øvrebust, Trine Brattås (Bachelor thesis, 2018)
  The subject of this assignment is the following: “What does scientific research say regarding use of Dementia Care Mapping to implement person-centered care?” and “What effect do these methods have on challenging behavior ...
 • Søsken i fosterhjem og deres psykiske helse 

  Høllre, Marthe Dyngeland (Bachelor thesis, 2018)
  This bachelor thesis takes aim to understand the complexity of sibling relationships amongst children in foster care. In addition, it explores the potential protective effect sibling relationships might have for children ...
 • Overgangen til den selvstendige tilværelsen for ungdom i barnevernet 

  Hovland, Kaja Wathne (Bachelor thesis, 2018)
  The goal with this thesis is to take a closer look at how youth, that has received aftercare from the child welfare system, experience the transition phase to the independent adult existence. I have chosen to conduct a ...
 • For mye eller aldri nok? 

  Nilsen, Lisa Marie Lysvold (Bachelor thesis, 2018)
  In this bachelor assignment, I want to explore social control within minorities. Social control exist in the form of social norms everywhere in our society, but the debate has shown the recently that we need to talk about ...
 • Utviklingstraumar 

  Nødset, Rose (Bachelor thesis, 2018)
  Developmental Trauma Disorder, as a proposed diagnosis, is about the combined stress that occurs as the child experiences maltreatment whilst not receiving regulatory support from the caregiving system. Children exposed ...
 • Barn med mødre i legemiddelassistert rehablitering 

  Tresvik, Hanne Rikstad (Bachelor thesis, 2018)
  Opioid Maintenance Treatment (OMT) has in the latest years become the most dominated treatment form for people suffering form opioid dependency in the world. A pregnancy in OMT is considered a high-risk pregnancy because ...
 • Samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagen 

  Berntsen, Hilde (Bachelor thesis, 2018)
  The purpose of this paper is to shed light on the cooperation between the child welfare service and the kindergarten by seeing trust as a theoretically perspective. The different ways of looking at cooperation will also ...

Vis flere