In 2 minutes: Det vil bli en stopp på ca 25 minutter kl 07:10-07:35 pga vedlikeholdsarbeid. Vennligst avslutt registrering/endring innen da.
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal