Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFjørtoft, Henning
dc.contributor.authorVatn, Gunhild Åm
dc.contributor.authorEriksen, Pia Farstad
dc.date.accessioned2017-12-08T08:17:10Z
dc.date.available2017-12-08T08:17:10Z
dc.date.created2017-11-16T21:27:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationNordic Journal of Literacy Research. 2017, 3 1-14.nb_NO
dc.identifier.issn2464-1596
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2469637
dc.description.abstractLovtekster regulerer viktige samfunnsområder, og anvendes som verktøy for å utøve skjønn og ta avgjørelser i ulike virksomheter. Artikkelen undersøker hvordan opplæringslova (Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa) forstås og anvendes i hverdagen av henholdsvis skoleledere, foreldrerepresentanter ved en norsk ungdomsskole og skolefaglige ansatte i samme kommune. Gjennom gruppeintervjuer med høyttenkningsmetode undersøkes deltakernes erfaringer med bruk av lovtekstene, lesestrategier, og refleksjoner over selve leseprosessen. Studien finner at lesere med lav kjennskap til juridiske tekster primært anvender sosiale strategier for å forstå: De spør om hjelp i sin profesjonelle eller private omgangskrets. Bare unntaksvis anvender de tekstbaserte strategier (lesing av andre rettskilder). Ikke-jurister er derfor avhengige av støttefunksjoner for å håndtere juridiske problemstillinger. Slik støtte er imidlertid ujevnt fordelt geografisk og befolkningsmessig. Et annet funn er at de intervjuede opplever en økende rettsliggjøring, og at dette fører til en ny bevissthet om juridiske spørsmål.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherCappelen Damm Akademisk (NOASP)nb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleJuridisk literacy i skolen. Ikke-juristers lovtekstlesing og rettsanvendelsenb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber1-14nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.journalNordic Journal of Literacy Researchnb_NO
dc.identifier.doi10.23865/njlr.v3.685
dc.identifier.cristin1515057
dc.description.localcode© 2017 Henning Fjørtoft et al. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the  material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.nb_NO
cristin.unitcode194,67,80,0
cristin.unitcode194,62,60,0
cristin.unitcode194,35,6,0
cristin.unitnameInstitutt for lærerutdanning
cristin.unitnameInstitutt for språk og litteratur
cristin.unitnameNasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal