Show simple item record

dc.contributor.authorSandberg, Merete Gisvold
dc.contributor.authorLien, Andreas Myskja
dc.contributor.authorSunde, Leif Magne
dc.contributor.authorStørkersen, Kristine Vedal
dc.contributor.authorStien, Lars Helge
dc.contributor.authorKristiansen, Tore S
dc.date.accessioned2017-12-03T16:25:35Z
dc.date.available2017-12-03T16:25:35Z
dc.date.created2017-11-30T12:33:07Z
dc.date.issued2012-03-29
dc.identifier.isbn978-82-14-05431-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468848
dc.description.abstractDette forprosjektet har hatt som mål å legge til rette for videreutvikling av forskningsrelaterte problemstillinger innen tema drift av eksponerte oppdrettslokaliteter. Eksponerte lokaliteter er her derfor å forstå som "oppdrettslokaliteter som er mer utsatt for bølger, strøm og/eller vind enn de fleste lokaliteter er i dag". Fokuset har vært på teknologi, mennesker og fisk. Prosjektet har samlet og analysert erfaringer og driftsdata fra fire eksponerte oppdrettslokaliteter i Midt-Norge. lntervjuer, observasjoner og innsamlet drifts- og miljødata har vært hovedinformasjonskilden. I tillegg er det gjennomført en prosess for å prioritere og avklare fremtidig forskningsbehov. Her har en studietur til Færøyene, en spørreundersøkelse og en workshop vært sentrale elementer i prosjektet. Dette er ikke en uttømmende analyse, men denne har bragt frem en rapport som har "sortert landskapet og gir grunnlag for videre prosesser og aktiviteter" innen temaet eksponert oppdrett. Prosjekteier har vært Aquaculture Engineering(ACE). I tillegg har en bredt sammensatt gruppe av oppdrettsselskaper, leverandører og FoU-aktører, samt næringsklyngen akvARENA vært medvirkende. Prosjektet ble finansiert av aktørene selv og Regionalt Forskningsfond Midt-Norge, ref 208995.nb_NO
dc.description.sponsorshipAquaCulture Engineeringnb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og havbruknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A22528
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectFiskeoppdrettnb_NO
dc.subjectSikkerhetnb_NO
dc.titleErfaringer og analyser fra drift av oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteternb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO
dc.identifier.cristin1520852
cristin.unitcode7566,2,0,0
cristin.unitcode7566,3,0,0
cristin.unitnameFiskeriteknologi
cristin.unitnameHavbruksteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal