Show simple item record

dc.contributor.advisorMartinsen, Thomas
dc.contributor.authorJuliebø, Martin Elias Jonas Christiansen
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2017-11-28T12:28:27Z
dc.date.available2017-11-28T12:28:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2468254
dc.description.abstractDe siste årene har antallet elbiler i Norge steget kraftig. Dette fører til økt etterspørsel for hurtiglading, men stort effektbehov i korte tidsrom kan medføre høye effektavgifter for ladestasjonene. Potensialet for kostnadsreduksjon ved å benytte lokale energilager for utjevning av effekttopper er undersøkt ved å studere etterspørsel etter effekt og energi ved to utvalgte ladestasjoner. Bruksdata fra ladestasjonene er konvertert i Excel til en tidsserie for å vise effektuttaket over tid. Effektkurvene er deretter analysert og sammenliknet med andre funn. Resultatet viser at utjevning av effekttopper kan føre til en reduksjon i effektavgiften på ca. 1000-5700 kr per måned i vinterhalvåret, for de utvalgte ladestasjonene.nb_NO
dc.description.abstractIn recent years, the number of electric cars in Norway has risen sharply. This leads to increased demand for fast charging, but high power demand in short periods can cause high power charges for charging stations. The potential for cost reduction by using a local energy storage system for peak shaving has been investigated by studying power and energy demand at two selected charging stations. Usage data from the charging stations is converted in Excel to show the power demand profiles. The power demand profiles are then analyzed and compared to other findings. The result shows that peak shaving can lead to a reduction of the power charge of approx. 1000- 5700 NOK per month in winter, for the selected charging stations.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectelbilnb_NO
dc.subjectladestasjonernb_NO
dc.subjecteffektavgiftnb_NO
dc.subjectkostnadernb_NO
dc.subjectlønnsomhetnb_NO
dc.subjectenergilagernb_NO
dc.subjectpeaknb_NO
dc.subjectshavingnb_NO
dc.subjectfastnb_NO
dc.subjectchargenb_NO
dc.subjectstationnb_NO
dc.titleEtterspørsel etter effekt og energi ved ladestasjoner for elbiler og potensialet for kostnadsreduksjon ved utjevning av effekttoppernb_NO
dc.title.alternativeDemand for power and energy at electric vehicle charging stations and the potential for cost reduction by peak shavingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO
dc.description.localcodeM-FORNYnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal