Meddelelser fra Vegdirektøren utkom med sitt første nummer den 20. april 1903, med sikte på å gi vegetatens folk, og da særlig dem i den ytre etat som av mange grunner hadde vanskeligere for å følge med i de tekniske fremskritt som fant sted vegvesenets område både hjemme og ute, nye faglige impulser. Utgivelsen av disse meldingene var helt tilfeldig og omfattet i alt 54 nummer i tidsrommet 1903-1924. I 1924 ble det truffet en avtale med Teknisk Ukeblad om å utgi Meddelelser fra Vegdirektøren som et månedstidsskrift med adgang også for publikum til å tegne abonnement på bladet. Tidsskriftets navn ble endret fra Meddelelser fra Vegdirektøren til Norsk Vegtidsskrift i 1952.

Recent Submissions

 • Meddelelser fra Veidirektøren [53] 

  Statens vegvesen; Dahle, A. (Meddelelser fra Veidirektøren;53/1924, Book, 1924-11)
  Overingeniørmøtet og Veivæsenets jubileum desember 1924. Mindre dambskipsbrygger i tilknytning til veianlæg. Rækverk paa veier og broer. Antal arbeidere pr. 1 september 1924. Særbestemmelser om motorvognkjøring.
 • Meddelelser fra Veidirektøren [54] 

  Statens vegvesen; Baalsrud, Andreas (Meddelelser fra Veidirektøren;54/1924, Book, 1924-12)
  Veiene i forhold til trafikkravene. Veidirektør Baalsruds foredrag ved N.I.F.s og Veivæsenets jubilæer 9. desember 1924 (referat). Hvorledes man i Amerika vedlikeholder makadam- og grusveier. Transportministeren i England ...
 • Meddelelser fra Veidirektøren [1929] 

  Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;1929, Book; Journal article, 1929)
 • Meddelelser fra Veidirektøren [1930] 

  Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;1930, Book; Journal article, 1930)
 • Meddelelser fra Veidirektøren [1931] 

  Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;1931, Book; Journal article, 1931)
 • Meddelelser fra Veidirektøren [47] 

  Olsen, Thor; Statens vegvesen; Melbye, Peter Abildgaard (Meddelelser fra Veidirektøren;47/1924, Book, 1924-05)
  Prøve med den amerikanske veihøvel "Russel Grader" samt skrapning av veibane med "Western" skrape. Bygdeveianlægget langs Vassbygdvand. Reparationsverksted og centralgarasje i Østfold fylke. Amerikas veivæsen i 50 ...
 • Meddelelser fra Veidirektøren [46] 

  Statens vegvesen; Nielsen, M. Rynning; Keim, Axel; Saxegaard, Nicolai (Meddelelser fra Veidirektøren;46/1924, Book, 1924-04)
  Overingeniør Marius Holst, in memoriam. Opo bro. Sulfitlut paa veibanen. Bituminøse materialer, særlig norske asfalt produkter og deres anvendelse. Bek-grusdække paa brobaner. Landeveier og lastebiler.
 • Meddelelser fra Veidirektøren [48] 

  Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;48/1924, Book, 1924-06)
  Særbestemmelser for motorvognkjøring.
 • Meddelelser fra Veidirektøren [49] 

  Statens vegvesen; Gisholt, Sven; Lassen, B. (Meddelelser fra Veidirektøren;49/1924, Book, 1924-07)
  Komnes Hængbro i Buskerud fylke. Autostrada i Italien. Pælekrebs-angrep paa kreosoterte pæler, Strømmens bro, Inderøy. Vinterbil-kjøring i Sverige.
 • Meddelelser fra Veidirektøren [52] 

  Statens vegvesen; Kleiven, Ivar; Nissen, Kristian; Bugge, Kristian (Meddelelser fra Veidirektøren;52/1924, Book, 1924-10)
  Det norske veivæsen 1274 - 1624 - 1824 - 1924. Forslag om veienes vedliholdelse ved faste veivogtere i forening med pligatarbeidet. H. Krags betækning av 17. febr. 1868 om nyt veianlæg over Haukelidfjeld. Veivedlikeholdets ...
 • Meddelelser fra Veidirektøren [50] 

  Barth, Fred.; Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;50/1924, Book, 1924-08)
  Overingeniør Christoffer Engebreth Borch, in memoriam. Stenlagsveier med grus. Veivedlikeholdet 1919 - 1920. Forsøk med veiskrape og veihøvl i Vestfold fylke. Kabelbane for mindre broanlæg. Særbestemmelser for ...
 • Meddelelse fra Veidirektøren [51] 

  Barth, T.; Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;51/1924, Book, 1924-09)
  Færgeanlægget Vige - Torsvik. Motarbeidelse av tælens virkning. Amerikansk veiskrape. Tilhængervogn for grustransport. Litt om lastning med skraper. Antal arbeidere i veivæsenet pr. 1. februar 1924. Kabelbane for ...
 • Meddelelser fra Veidirektøren [42] 

  Meyer, J.; Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;42/1923, Book, 1923-12)
  Forandringer på veibygningens og veivedlikeholdets område som er nødvendiggjort ved automobiltrafikken. Stipendierapport fra avdelingsingeniør J. Meyer
 • Meddelelser fra Veidirektøren [44] 

  Lassen, B.; Statens vegvesen; Keim, Axel; Baalsrud, Andreas (Meddelelser fra Veidirektøren;44/1924, Book, 1924-02)
  Engelske og skotske veibaner. Sulfitlut paa veibanen. Oversikt over Englands veivæsen ved forrige aars utgang.
 • Meddelelser fra Veidirektoren [43] 

  Statens vegvesen; Eggen, Johs.; Korsbrekke, A.; Lassen, B. (Meddelelser fra Veidirektøren;43/1924, Book, 1924-01)
  Tipmekanisme og losseapparat for lastebil samt tilhængervogner. Omkostninger ved grustransport. Engelske og skotske veibaner. Overhøide i veikurver.
 • Meddelelser fra Veidirektøren [41] 

  Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;41/1923, Book, 1923-12)
  Om driftsutgifter for rutebiler av forskjellig størrelse og snerydning for automobilkjøring.
 • Meddelelser fra Veidirektøren [45] 

  Munch, Jens; Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;45/1924, Book, 1924-03)
  Den 4. internationale vei- og trafikkongres i Sevilla, mai 1923. Organisasjon av skandinavisk samarbeid paa veiomraadet. Spredte meddelelser om veiers bygning og vedlikehold. Fylkesbilene i Nord-Trøndelag. Automobilskatten ...
 • Meddelelser fra Veidirektøren [36] 

  Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;36/1921, Book, 1921-07)
  Veivedlikeholdet 1915-16
 • Meddelelser fra Veidirektøren [37] 

  Statens vegvesen; Keim, Axel (Meddelelser fra Veidirektøren;37/1921, Book, 1921-07)
  Om bituminøse materialer for veidekker med særlig hensyn til norske landeveier. Utarbeidet ved Veidirektørkontoret av avdelingsingeniør Keim.
 • Meddelelser fra Veidirektøren [38] 

  Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;38/1922, Book, 1922-03)
  Danske betraktninger over veiens forbedring og anvendelse av bituminøse bindemidler.

View more