Recent Submissions

 • Prøvefiske Lomnessjøen: 14.–16. august 2017 

  Næstad, Frode (Oppdragsrapport;4/2018, Research report, 2018)
  Lomnessjøen ble prøvefisket 14.-16. august 2017 med 16 garnnetter med bunngarn og 4 garnnetter med flytegarn. Garnene var av typen Nordiske oversiktsgarn. Totalt ble det fanget 7 arter og til sammen 453 fisk, mort (n=290), ...
 • Ulv og utmarksressurser: Økonomiske konsekvenser av ulv på inntekter fra småviltjakt 

  Pedersen, Simen; Angelstam, Per; Ferguson, Michael AD; Wabakken, Petter; Storaas, Torstein (Oppdragsrapport;3/2018, Research report, 2018)
  Sentralisert forvaltning av store rovdyr fører ofte til konflikter med lokale interesser og bruk av skogslandskapet. Jakt og jakthunder er viktige både økonomisk og kulturelt. Tilstedeværelse av ulv kan føre til at jegere ...
 • Kultur for læring i barnehagen: Resultater fra kartleggingsundersøkelser T1 

  Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Thomas; Nordahl, Sigrid Øyen (Oppdragsrapport;2/2018, Research report, 2018)
  Dette er den første rapporten i FoU-prosjektet «Kultur for læring» i alle barnehager i Hedmark fylke. 4 og 5 åringer har gjennom en elektronisk spørreundersøkelse gitt uttrykk for hvordan de opplever ulike sider ved ...
 • Når ambisjon møter tradisjon: En nasjonal kartleggingsstudie av kroppsøvingsfaget i grunnskolen (5.–10. trinn) 

  Moen, Kjersti Mordal; Westlie, Knut; Bjørke, Lars; Brattli, Vidar Hammer (Oppdragsrapport;1/2018, Research report, 2018)
  Studien er basert på en surveyundersøkelse i Norge som omfatter elever (N=3226), lærere (N=139) og skoleledere (N=46) og deres opplevelse av, og meninger om kroppsøvingsfaget. Studien viser at de fleste elevene liker seg ...