Show simple item record

dc.contributor.authorMolvik, Silje Grande
dc.contributor.authorTofting, Selma Vabø
dc.date.accessioned2017-10-27T11:08:25Z
dc.date.available2017-10-27T11:08:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2462575
dc.description.abstractBakgrunn: Ved samtalepoliklinikken ved Kvinneklinikken i Bergen er det flest andregangsfødende med tidligere traumatisk fødselsopplevelse, som blir henvist. Er samtale som intervensjon et godt tilbud til denne gruppen? Hvordan føder de, og hvordan har de det etterpå? Hensikt: Å beskrive hva kvinnene ønsket for samtale, hvilke faktorer som virket inn på fødselsopplevelsen, hvordan de opplevde fødselen og hvilken grad av redsel kvinnene hadde etter to fødsler. Metode: Kvantitativ studie, deskriptiv survey. Spørreskjema med 18 spørsmål ble utviklet for studien, i tillegg ble instrumentet W-DEQ versjon B brukt. Deltakerne ble rekruttert via samarbeid med samtalepoliklinikken. Hovedresultat: 58 kvinner deltok. Studien viste at kvinnene var veldig fornøyde med samtaletilbudet. 74 % oppgav at samtale var viktig for egen forberedelse, og at det ble utarbeidet en plan for fødsel i samarbeid med kvinnene. 59 % opplevde fødselen «fantastisk» andre gang. Kvinnene oppgav positive faktorer som forberedelse, trygghet, kontroll og det å ha en plan for fødsel som ble lest og fulgt som viktig. En jordmor som var dyktig og tilstede, og det å føde normalt var i tillegg faktorer som opplevdes positivt. Negative faktorer var å ikke føle seg sett og hørt av helsepersonell og akutt keisersnitt. 84 % hadde lav redsel etter fødsel, men 16 % hadde alvorlig redsel eller klinisk frykt. Konklusjon: Resultatene viser at de fleste kvinner var tilfreds med samtaletilbudet. De beskrev det som nyttig å få gjennomgått tidligere traumatisk fødsel, og det å ha en plan for neste fødsel. Kvinnene oppgav flest positive faktorer som hadde innvirkning på fødselsopplevelsen etter samtale. De fleste opplevde fødselen fantastisk og hadde lav redsel for fødsel.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectJordmorfagnb_NO
dc.subjectFødselsopplevelsernb_NO
dc.titleAndregangsfødende med tidligere traumatisk fødselsopplevelse; Hvordan opplevde kvinnene fødselen etter samtale med jordmor på samtalepoliklinikk i svangerskapet?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record