Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDobler, Svetlana
dc.contributor.authorFørde, Elisabeth Berg
dc.contributor.authorKirkaune, Ronja Østerfeldt
dc.date.accessioned2017-10-26T14:03:11Z
dc.date.available2017-10-26T14:03:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2462436
dc.description.abstractTiden vi lever i nå blir ofte omtalt som informasjonsalderen. Det eksisterer overveldende mengder med informasjon, noe som gjør elektronisk word-of-mouth til en nødvendig tidsbesparer (Silverman 2001). Når det gjelder restaurantavgjørelser tyr mange til internett for hjelp, og spesielt da kundeanmeldelser (Kwok & Yu 2013). Vi har med utgangspunkt i dette formulert følgende problemstilling: "Har elektronisk word-of-mouth markedsføring i form av brukergenererte kundeanmeldelser påvirkning på kunders restaurantavgjørelser?” Forskningsmodellen vi vil fremstille i denne oppgaven, danner grunnlaget for de metodevalgene vi har tatt. Vi har gjennomført en kvantitativ undersøkelse i form av et selvutfyllende spørreskjema, som vi publiserte på Facebook og denne var aktiv i 14 dager. Vi har benyttet oss av en deduktiv strategi med hypotesetesting og formulerte totalt åtte hypoteser, som vi ved hjelp av programvaren SPSS har testet og analysert. Resultatene i analysen viser at forskningsmodellen og syv av åtte presenterte hypoteser støttes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectMarkedsføringnb_NO
dc.subjectWord-of-mouthnb_NO
dc.subjectSPSSnb_NO
dc.titleElektronisk word-of-mouth markedsføring og dens påvirkning på restaurantavgjørelsernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal