Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGodø, Helge
dc.date.accessioned2017-10-18T10:27:44Z
dc.date.available2017-10-18T10:27:44Z
dc.date.issued1997-06
dc.identifier.issn00808-4572
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2460733
dc.description.abstractDenne rapporten foretar en forskningsstrategisk utredning av norsk deltakelse i de internasjonale forskningsorganisasjonene CERN1, ESA2, EMBL3 og ESRF4, samt OECD Halden Reactor Project (også kalt "Haldenprosjektet", eller forkortet til HRP). Deltakelsen blir analysert ut fra en rekke dimensjoner som sammenfattes til slutt i rapporten i dimensjonen generell attraktivitet. Ut fra generell attraktivitet er det små forskjeller mellom deltakelsen i de fire organisasjonene CERN, ESA, EMBL og ESRF. Haldenprosjeket er imidlertid distinkt forskjellig fra disse fire og kommer derfor i en egen kategori. Vurdert etter forskningsmessig attraktivitet alene er det imidlertid en viss forskjell mellom også de fire. I henhold til denne dimensjonen fremstår deltakelsen i CERN og ESA begge med høy attraktivitet, EMBL og ESRF med moderat attraktivitet (men EMBL høyere enn ESRF) - og Haldenprosjektet som lite attraktivt. Disse vurderingene er basert på hva som oppfattes som et forskningsstrategisk optimum for Området for naturvitenskap og teknologi, slik man kan tolke og operasjonalisere deres verdigrunnlag og forskningsstrategiske interessefelt i deres strategiplan.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNIFU - Norsk institutt for studier av forskning og utdanningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIFU skriftserie;1997:18
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectUtredningnb_NO
dc.subjectCERN, ESRF, EMBL, ESA, OECD Halden Reactor Projectnb_NO
dc.subjectForskningspolitiske forutsetningernb_NO
dc.titleOm norsk deltakelse i europeisk big science - CERN, ESA, EMBL, ESRF og OECD Halden Reactor Projectnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber77nb_NO
dc.relation.projectNorges forskningsrådnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal