• AI & Interactive Art 

   Eik, Terje; Sæter, Stein-Are; Espenakk, Erik (Bachelor thesis, 2016)
   Interactive art is an art form that emerges between the installation and the audience. With the advent of computer-based interactivity in the 1990s, interactive art has become increasingly popular, with programmable machines ...
  • Aluminium 3D Printing with KUKA Robot 

   Liavaag, Elias Johan; Hanstveit, Ole-Martin; Sunde, Christer Dybvik (Bachelor thesis, 2018)
   This thesis work aims to identify how additive manufacturing of aluminium can be carried out with the help of an industrial robot. The nature of aluminium means that it needs to be melted in an inert gas zone, filled with ...
  • Analyse av kraftnett ved tilkobling av ladestasjon for elektrisk ferge 

   Aarnes, Tormod Habbestad; Ostnes, Jan Inge Einarsen; Remmen, Mathias Johann Fjørtoft (Bachelor thesis, 2018)
   Bachelorrapporten omhandler en dynamisk analyse av distribusjonsnettet i området rundt fergekaiene på Eidsdal og Linge. Den dynamiske analysen er utført på bakgrunn av planlagt elektrisk ferge på denne strekningen. Analysen ...
  • Auto-Docking of Vessel 

   Bårslett, Simon; Longva, Martin Nikolai; Nygård, Thor-Inge (Bachelor thesis, 2018)
   The maritime industry have in recent years started to focus more on autonomous vessels. There is already technology like auto-crossing for ferries, and dynamic positioning for offshore vessels. One of the next steps regarding ...
  • Automated Aluminum Production Cell 

   Ryslett, Fredrik Aarset; Bakker, Fredrik Johannes; Iveland, Sondre Grevle (Bachelor thesis, 2018)
   The following bachelor thesis Automated Aluminum Production Cell is a project for RUFO AS, provided by Viddal Automation AS, in which the purpose is to develop the electrical- and control system for the production cell. ...
  • Automating and simplifying the creation of virtual machines for students - An on-premises cloud 

   Klubbenes, Lars Ivar; Fylling, Marius Blindheim (Bachelor thesis, 2018)
   This thesis is based on a project in cooperation with NTNU. Most people will at some point have sat down in front of a computer, performing some task, and realized: "This isn’t going to work. I have a hammer, but right ...
  • Bruk av kamera som relativ posisjonsmålar på DP-fartøy 

   Bergmann, Webjørn Yksnøy; Dyb, Edvard Johan (Bachelor thesis, 2015)
   Denne rapporten omhandlar bacheloroppgåva: "Bruk av kamera som relativ posisjonsmålar på DP-fartøy", gitt av Rolls-Royce Marine og Høgskolen i Ålesund. Hensikta med oppgåva er å utvikle eit hjelpeverktøy for kvalitetssikring ...
  • Byggordboka - en digitalisert fagordbok 

   Nedregård, Vidar Marek; Noem, Niklas; Rindal, Øystein Kristoffer (Bachelor thesis, 2016)
   Dette dokumentet beskriver grunnlaget for, gjennomføringen-, og resultatet av en bacheloroppgave gjennomført ved NTNU Ålesund. Oppgaven var formulert på et overordnet nivå av Bygg21. Oppgaven var å utvikle en web-basert ...
  • Computer-aided quality control of whitefish fillets 

   Kvam, Kristian Lindvik; Eidem, Vegard Alexander Dybvikstrand (Bachelor thesis, 2018)
   Computer-aided quality control of whitefish fillets is a bachelor assignment made for automation students at NTNU in Aalesund. The assignment was given by the company Optimar, a company with vast experience in creating ...
  • Data Device Control 

   Rogne, Kristoffer; Nygård, Erik Haram; Todal, Thomas Skarshaug (Bachelor thesis, 2018)
   Digitalisering av hverdagen er i full sving, og mange av produktene du kan få kjøpt i dag kan kobles til internettet på en eller annen måte. Utfordringen er å få en lett tilgjengelig sentral der du kan styre det som er ...
  • Drone: Dynamic positioning in relation to a given object 

   Vattøy, Robin Hofset; Nilsen, Inge; Fagerhaug, Eirik Strøm (Bachelor thesis, 2016)
   This report deals with the bachelor thesis "Drone: Dynamic positioning in relation to a given object", given by Rolls-Royce Marine and NTNU Ålesund. The goal of this task is to develop a framework for a drone autopilot and ...
  • Event Sourcing 

   Rishaug, Robert; Wika, Oscar Lundmark (Bachelor thesis, 2018)
   Most systems today are typically using CRUD operations to handle creating, reading, updating, and deleting data. The problem with CRUD is that it every time you update or remove data you lose important business ...
  • Gangway docking assistant 

   Solberg, Thorbjørn; Pedersen, Birger Skogeng (Bachelor thesis, 2015)
   Gangways are a common facility to transport personnel in offshore operations. Docking the gangways is challenging, and system developers of Uptime International gangways, ICD Software, desires a system to assist the ...
  • Kleven Robot Controller 

   Kobbevik, Anders Bakken; Langlo, Simon Djupvik; Westerskow, Audun Høimyr (Bachelor thesis, 2015)
   Dette er en prosjektrapport som tar for seg utviklingen av en Android applikasjon som i en viss grad skal erstatte bruken av en robot-kontroller av typen Motoman DX100. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Kleven ...
  • Korrigering av Fisk og Lokkpålegging 

   Blomvik, Vegard Nordby; Myklebust, Oddbjørn Hjeltereie; Midtbø, Anders Ystebakk (Bachelor thesis, 2016)
   Korrigering av fisk og lokkpålegging er en bacheloroppgave definert for automasjonsstudenter ved NTNU i Ålesund. Problemstillingen er hentet fra bedriften Martin E. Birknes Eft, et lakseslakteri på Byrknesøy i Gulen kommune, ...
  • Man/machine interaction through EEG 

   Helgesen, Fredrik Hoel; Nedregård, Daniel; Hjørungdal, Rolf-Magnus (Bachelor thesis, 2015)
   This report has the objective of describing the process of creating a virtual reality game environment that allows the user to practice BCI (Brain Computer Interface) through controlling a BCI enabled wheelchair. It ...
  • MetaTracks: Acoustic fingerprinting using computer-vision techniques 

   Nesvik, Kristoffer Lid; Skjong, Glenn Synnes; Støylen, Kristian (Bachelor thesis, 2016)
   Acoustic fingerprinting is a modern technique used for audio recognition, where short excerpts of audio files are used as a compact "signature" for the underlying media content. In this thesis, we have focused on the design, ...
  • Montering i småskalaproduksjon 

   Skinnes, Benjamin Selvåg; Strømsheim, Øyvind Valderhaug; Sunde, Steffen (Bachelor thesis, 2015)
   This report was written by three students at Aalesund University College as a part of their bachelor thesis in Automation engineering. The thesis was given by Rolls-Royce Marine Propulsion, by Arild Djupvik. Supervisors ...
  • Multifunctional Humanoid Robot 

   Hatlemark, Håvard André Melseth; Jakobsen, Ivar Sander; Rostad, John Olav Damdam (Bachelor thesis, 2016)
   This thesis explores how to turn a robot into a multipurpose social robot. The robot will be used to education, exhibition displays and everyday socialization. To establish proof of concept for each of the methods, they ...
  • Peephole - ASP.NET Information Security Teaching Tool 

   Vingen, Jens; Bratteberg, Ole-Martin; Eikrem, Per-Olav Sandnes (Bachelor thesis, 2016)
   With an ever increasing amount of information online, the need for secure web applications is becoming more and more important. A great way to learn is by practice. An up-to-date, easily extendible teaching tool for ASP.NET ...