Show simple item record

dc.contributor.authorHarding, Alex
dc.contributor.authorHeier, Lars Jakob
dc.contributor.authorHannestad, Truls Kjær
dc.date.accessioned2017-10-11T11:10:32Z
dc.date.available2017-10-11T11:10:32Z
dc.date.issued2017-10-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459622
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg oppfatninger knyttet til en navneendring hos en bedrift, og i hvilken grad tidligere erfaringer vil påvirke oppfatningene. Vi har valgt å ta for oss bedriftene Telia, Circle K og stiftelsen Høyskolen Kristiania, nettopp på grunn av at alle tre nylig har vært igjennom en navneendring prosess. Problemstillingen for dette studiet er følgende: “Hvilke oppfatninger er knyttet til en bedrifts navneendring hos forbrukere, og i hvilken grad vil tidligere erfaringer påvirke disse oppfatningene?” For å kunne besvare vår problemstilling har vi valgt en kvantitativ tilnærming på studiet. Vi konstruerte en spørreundersøkelse på bakgrunn av teori innenfor det aktuelle temaet. På bakgrunn av denne teorien har vi også laget tre hypoteser som skal hjelpe oss å besvare vår problemstilling. Spørreundersøkelsen ble distribuert via sosiale medier og e-post via skolens læringsplattform, Luvit. Vårt utvalg har vært bestående av studenter på Høyskolen Kristiania. Vi fikk inn 112 svar på undersøkelsen, noe som var under det vi hadde håpet på, men allikevel grunnlag til å gjennomføre en statistisk undersøkelse. På bakgrunn av vår problemstilling og relevant teori utarbeidet vi tre hypoteser, som skulle være med å svare på vår problemstilling, gjennom svar fra vår spørreundersøkelse. Av våre 3 hypoteser, fikk vi interessante funn, hvor resultatene ga støtte til 2 av disse 3. Resultatene våre vil være med å vise til at en navneendring er avhengig av svært mange ulike faktorer. Her vil eksempelvis om man er aktiv bruker, spille en stor rolle, noe resultatene fra hypotese to og tre viser til. Her viste resultatene at aktive brukere av et produkt/tjeneste gjerne er mer negativ mot en navneendring enn ikke aktive brukere, noe vår teori på forhånd kunne indikere. En av våre hypoteser viste også til at en navneendring både kan skape negative oppfatninger, så vel som positive oppfatninger. I følge vår undersøkelse ser det ut til at våre respondenter har mer positive oppfatning av Telia enn hva de hadde til Netcom, mens respondentene ser ut til å foretrekke Statoil fremfor Circle K. Oppfatningene mot Høyskolen Kristianias navn, vil som nevnt over være preget av om man var bruker før eller etter endringen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectMarkedsføring og Salgsledelsenb_NO
dc.subjectNavneendringernb_NO
dc.subjectTelianb_NO
dc.subjectCircle Knb_NO
dc.subjectHøyskolen Kristianianb_NO
dc.subjectKvantitativ metodenb_NO
dc.subjectSpørreundersøkelsenb_NO
dc.titleHvilke oppfatninger er knyttet til en bedrifts navneendring hos forbrukere, og i hvilken grad vil tidligere erfaringer hos bedriften påvirke disse oppfatningene?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal