Show simple item record

dc.contributor.authorWalle, Marthea
dc.contributor.authorVo Ha, Thien An
dc.date.accessioned2017-10-07T15:02:16Z
dc.date.available2017-10-07T15:02:16Z
dc.date.issued2017-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459057
dc.description.abstractI denne oppgaven ser vi nærmere på fenomenet samskaping i henhold til SpareBank 1. I korte trekk henviser samskaping til hvordan samspillet mellom bedrift og kunde kan resultere i økt verdi og innovasjon. Formålet med oppgaven er å avdekke hvorvidt bedriften anvender samskaping gjennom følgende problemstilling: Hvordan benytter SpareBank 1 seg av samskaping i utviklingen av nye tjenester? Bakgrunnen for valg av tema baserer seg på bankes utfordringer hva gjelder økt konkurranse fra disruptive aktører. Finanssektoren er en av bransjene som er sterkest berørt av digitaliseringen, der fremveksten av nye betalingsplattformer kan utkonkurrere bedriftens eksisterende kundeflater. Dette krever at banken må endre måter å tilfredsstille kunder på, samt oppdage nye inntjeningsmetoder og forretningsområder. Forskning viser at samskaping kan føre til økt kundelojalitet, der sistnevnte har blitt utpekt som et viktig satsningsområde for bankene. Dette har lagt grunnlaget for oppgavens fokus, der bankens situasjon og samskapingsteorien sammenkobles. I studien er det tatt utgangspunkt i seks kvalitative dybdeintervjuer av ansatte i SpareBank 1 Banksamarbeidet. De innhentede dataene er analysert opp mot modellen for samskapende innovasjon, utviklet av Ind, Fuller og Trevail. Modellen redegjør for hvordan en optimal samskapingsprosess fungerer fordelt utover fire faser. De ulike fasene er; utforsking, idéskaping, utvikling og utvelgelse. Basert på dette har det blitt utviklet en egendefinert modell slik det har blitt tolket at SpareBank 1 benytter seg av samskaping. Denne har til hensikt å vise forskjeller og likheter med den opprinnelige modellen for samskapende innovasjon. Oppgaven konkluderer med at samskaping benyttes i liten grad, sammenlignet med teorien. Dette skyldes blant annet maktstrukturer, en tidvis innadvendt bedriftskultur, ikke full utnyttelse av tilgjengelig teknologi og favorisering av andre metodikker. Samtidig vises det til elementer i bedriftens innovasjonsprosess som samsvarer med samskapingsprinsippene. Funnene i oppgaven vil derfor være interessante til videre forskning, da det er indikasjoner på at banken vil benytte seg mer av samskaping i fremtiden.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectKreativitet, Innovasjon og Forretningsutviklingnb_NO
dc.subjectSamskapingnb_NO
dc.subjectSpareBank 1nb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.subjectInnovasjonnb_NO
dc.titleSamskaping i SpareBank 1 - Hvordan benytter SpareBank 1 seg av samskaping i utviklingen av nye tjenester?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal