Brage vll være stengt kl. 21:40-24:00 pga. vedlikeholdsarbeid. Vennligst avslutt evt. registreringer innen da.
Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal