Show simple item record

dc.contributor.authorWessel, Heidi Woll
dc.date.accessioned2017-10-02T11:57:58Z
dc.date.available2017-10-02T11:57:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2457724
dc.description.abstractBarn i barnehage som ikke utvikler språk og kommunikasjonsferdigheter i samme takt som andre barn, kan ha behov for en alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for å gjøre seg forstått. Forskning viser at tilegnelse av språk er svært vesentlig for barns utvikling, og dette gjelder også for barn med behov for ASK. Det viser seg at kunnskap om ASK i barnehager er varierende, og det får konsekvenser for hvordan det arbeides med barn som har behov for ASK. Det er lite forskning på området som er knyttet til hvordan personalet i barnehage kan legge til rette for språk- og kommunikasjonsmiljøet for disse barna. Formålet med studien er å få kunnskap og kompetanse om hvordan personalet kan legge til rette og fremme disse barnas språk- og kommunikasjonsutvikling. Problemstillingen er: Hvordan kan personalet i barnehage arbeide for et godt språk- og kommunikasjonsmiljø for barn som har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon? Forskningsspørsmålet er knyttet til hvilke kunnskaper om alternativ og supplerende kommunikasjon som er sentrale for at barnehagepersonalet kan fremme barns språk- og kommunikasjonsutvikling. Studien er forankret i en kvalitativ tilnærming basert på et kritisk realistisk perspektiv. Med utgangspunkt i problemstilling ble semistrukturert intervju benyttet som forskningsmetode. Det ble gjennomført intervjuer med 5 informanter; 2 spesialpedagoger og 3 rådgivere. Alle informantene har kunnskap og erfaring med barn som har behov for ASK i barnehage, og de ble intervjuet om sine kunnskaper, erfaringer og meninger med utgangspunkt i en intervjuguide. Studiens funn omhandler hva informantene har svart når det gjelder hvordan personalet kan støtte barn med behov for ASK i språk- og kommunikasjonsutvikling. Hovedfunnet i studien viser den store betydningen informantene legger på personalets holdninger til å arbeide med barn med behov for ASK. De andre funnene peker på hvilke kunnskaper informantene sier personalet har behov for, og barns behov for opplæring ved bruk av ASK. Funnene brukes som utgangspunkt for drøfting av sentrale kunnskaper som er vesentlige for at barnehagepersonalet kan fremme barns språk- og kommunikasjonsutvikling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectASKnb_NO
dc.subjectAlternativ og supplerende kommunikasjonnb_NO
dc.subjectBarnehagernb_NO
dc.titleASK – en del av barnehagens måte å kommunisere på!nb_NO
dc.title.alternativeEn intervjustudie om hvordan personalet i barnehage kan arbeide for et godt språk- og kommunikasjonsmiljø for barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO
dc.source.pagenumber95nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record