Studenten har opphavsrett til oppgaven (jfr. Åndsverkloven), men studenten har gitt Høgskolen i Molde tillatelse til å gjøre oppgaven søkbar og tilgjengelig på internett gjennom Brage HiM.

Recent Submissions