Show simple item record

dc.contributor.authorBersvendsen, Axel
dc.contributor.authorSolheim, Kristoffer
dc.date.accessioned2017-09-26T09:19:14Z
dc.date.available2017-09-26T09:19:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2456712
dc.descriptionBacheloroppgave i musikkproduksjon 2017nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg en praktisk gjennomføring av vår problemstilling, med basis i relevant teori. Med denne oppgaven vil vi se nærmere på hvordan man planlegger og utfører en trommeproduksjon, og relevante teorier knyttet opp til dette. Oppgaven innledes med en teoretisk del, der vi tar for oss teori knyttet til alle aspektene ved trommeproduksjon. Dette er teorier knyttet til trommer som instrument, mikrofoner, opptaksteknikker og mix. Vi tar for oss ulike perspektiver og arbeidsmetoder, for å se på ulike tilnærminger til trommeproduksjon. Den praktiske delen tar for seg en rekke utfordringer knyttet til problemstillingen, og forsøker å belyse hvordan vi jobbet for å oppnå et best mulig resultat innen de rammene vi hadde. For oss var det viktig å ikke bare se på hvordan man gjennomfører produksjonen rent praktisk, men også hvordan man formulerer tydelige idéer for å kunne jobbe målbevisst. Vårt mål for denne oppgaven var å skrive en omfattende guide for trommeproduksjon, og belyse elementer som gjerne blir tatt for gitt. Et av de viktigste konklusjonene vi har kommet til er hvor kritisk det er med god planlegging for å oppnå et bra resultat.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) This bachelor assignment details a practical implementation of our thesis, grounded in relevant theory. This assignment will seek to clarify the process of how to plan and execute a drum production, and look at relevant theories. This assignment begins with a theoretical section, where we look at theory relevant to all aspects of drum production. These are theories connected to the drum set, microphones, recording techniques and mixing. We will look at different philosophies and methods connected to drum production. The practical part of this assignment deals with a number of different challenges, and seeks to show how we worked to achieve the best possible result within our framework. Our goal was to go beyond the technical aspect of drum recording, and look at how to best express our ideas and goals. Our objective was to write a comprehensive guide to drum production, and shed some light on certain aspects that might be taken for granted. One of the most important conclusions we have reached is how important planning is to get a great result.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjectproduksjonnb_NO
dc.subjecttrommeproduksjonnb_NO
dc.subjectplanleggingnb_NO
dc.titleÅ skape en dynamisk trommeproduksjonnb_NO
dc.title.alternativeCreating a dynamic drum productionnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110nb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record