Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, Martine
dc.contributor.authorTjelle, Mina
dc.contributor.authorFinstad, Emilie
dc.date.accessioned2017-09-18T13:43:33Z
dc.date.available2017-09-18T13:43:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455227
dc.description.abstractDenne bacheloroppgavens formål har vært å undersøke hvordan et lederutviklingskurs bør legges opp for at deltakerne skal få mest mulig læringsutbytte og økt kompetanse. På bakgrunn av dette utarbeidet vi følgende problemstilling: “På hvilken måte kan bruk av pedagogiske faktorer i lederutviklingskurs fremme læring og økt kompetanse?” For å lettere kunne besvare problemstillingen, utarbeidet vi i tre forskningsspørsmål: • På hvilken måte har kursholderne betydning for deltakernes læringsutbytte? • På hvilken måte har læringsmetoder betydning for læringsutbytte i et lederutviklingskurs? • Hva er fordelen med å benytte praktiske verktøy i et lederutviklingskurs? På bakgrunn av problemstilling og formålet med oppgaven benyttet vi oss av kvalitativ forskningsmetode, med et fenomenologisk forskningsdesign. Datamaterialet ble samlet inn ved å være deltakende observatører av et lederutviklingskurs, med fokus på prosessledelse. Kurset ble holdt i regi av Lent. I tillegg til dette gjennomførte vi dybdeintervjuer med seks av deltakerne fra lederutviklingskurset som delte sine erfaringer. Funnene fra observasjonen ble skrevet sammen til en beskrivende oppsummering, mens funnene fra intervjuene ble strukturert til en sammenfatning. Begge disse drøftet vi opp mot eksisterende teori. Den eksisterende teorien baserer seg i hovedsak på ledelse, læring og læringsmetoder. Til slutt oppsummerte vi funnene før vi kom med en avsluttende konklusjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.subjectPedagogikknb_NO
dc.titlePedagogiske faktorer i lederutvikling: Betydningen av pedagogiske faktorer på lederutviklingskursnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal