Recent Submissions

 • Journalistikkens lettvektere: en studie av norske sportsjournalisters kritiske søkelyst 

  Skanke, Camilla (Bachelor thesis, 2017-09-18)
  Denne oppgaven ser nærmere på hvordan norske sportsjournalister oppfyller sitt samfunnsmandat gjennom å utøve kritisk sportsjournalistikk selv når skandaler oppstår, og kildeforholdet blir satt på prøve. Mediene beskriver ...
 • Drapsoffer eller syndebukk? 

  Skrøder, Julie (Bachelor thesis, 2017-09-18)
  Denne bacheloroppgaven består av to deler, en praktisk og en teoretisk. Den praktiske delen er en journalistisk feature sak, som på den ene siden tar opp problematikken rundt det å omtale et drapsoffer på en negativ måte. ...
 • Noen nevnt, mange glemt 

  Pevik, Line (Bachelor thesis, 2017-09-18)
  Pevikslekten har, som mange andre norske familier, motstandsmenn i slekten som ofret mye ved å stå opp i mot den tyske okkupasjonen. Likevel er veldig få av disse kjent og husket i ettertiden. På en historisk reise over ...
 • Hvordan dekke verden. I dybden på norsk utenriksjournalistikk: arbeidsmetoder i tre norske medier. 

  Eikner, Mia Louise; Mjelde, Katrine; Helle, Kristian (Bachelor thesis, 2017-09-18)
  Oppgavens formål er å gi leseren en forståelse av hva som må til for å dekke verden, og for å gi innblikk i norsk utenriksjournalistikk tok vi utgangspunkt i TV 2, NRK og Aftenposten sine arbeidsmetoder. Gjennom vår ...
 • Pressefrihet i Russland og USA: Finnes det likheter mellom pressefrihet i Russland og USA? 

  Mangal, Farhad (Bachelor thesis, 2017-09-18)
  Denne oppgaven vil ta for seg likheter mellom pressefriheten i USA og Russland. Mye forskning har blitt utført i dette feltet, hvor man blant annet ser på forholdet mellom pressefrihet, korrupsjon og demokrati. Diskusjonen ...
 • "Usynlig" seksualitet 

  Birkeland, Malene (Bachelor thesis, 2017-09-18)
  Sex og seksualitet er temaer som jeg i stor grad brenner for. Og jeg mener at alle grupper i samfunnet skal oppleve gledene ved dette. Gjennom jobben som frilanser prøver jeg å holde meg oppdatert på dette temaet. Og mens ...
 • Ett av verdens barn 

  Hansen, Ida Waage (Bachelor thesis, 2017-09-18)
  Bacheloroppgaven jeg har skrevet er delt inn i to deler. Den første delen er en praktisk journalistisk oppgave, hvor du vil få høre adopsjonshistorien til Ellen Serine Marinela Fosen. Hun er en av 144 barn fra Romania som ...
 • Hva vil sosiale medier gjøre med de norske mediehusene? 

  Normann, Jeanette (Bachelor thesis, 2017-09-18)
  Sosiale medier har åpnet opp for en ny dialog mellom avisene og publikummet. Avisene ser at denne dialogen er både positiv og negativ, men hvilken vei tendensen tar er enda ikke godt å vite. Disse to mediene samarbeider ...
 • Selv sosiale medier velger side 

  Nyrud, Lise Lotte (Bachelor thesis, 2017-09-18)
  I denne oppgaven har jeg undersøkt om sosiale medier kan fungere som en brobygger mellom palestinske og israelske ungdommer, noe som fremstår i problemstillingen: Kan sosiale medier fungere som en brobygger mellom palestinske ...
 • Plasten som dreper 

  Wiik-Hansen, Brage Steinson; Brastad, Henrik (Bachelor thesis, 2017-09-18)
  Temaet vi har valgt var relativt ”nytt” på mange måter, både for forskere og den vante nyhetsleser. Det har gjort at det ikke fantes en klar ”oppskrift” på hvordan denne oppgaven skulle skrives, og utrolig mye research ...
 • Helt perfekt 

  Halvorsen, Nina (Bachelor thesis, 2017-09-18)
  I denne oppgaven har jeg skrevet en feature-reportasje som handler om den økende normaliseringen av kosmetiske skjønnhetsinngrep, hvorfor det har blitt slik, og om slike inngrep kan løse eventuelle problemer med selvbilde, ...
 • BOP3102: Bacheloroppgave 

  Kaald, Kristina (Bachelor thesis, 2017-09-18)
  I løpet av de to siste semestrene på journalistikkstudiet ved Høyskolen Kristiania skal vi skrive en bacheloroppgave om et selvvalgt tema. Jeg valgte å lage en dokumentarfeature om flyktningkrisen. Antallet flyktninger ...
 • Grønt på resept 

  Hansen, Emely (Bachelor thesis, 2017-09-18)
  I denne oppgaven har jeg lagt vekt på temaet om medisinsk cannabis i Norge, hvor jeg har tatt for meg følgende hovedelementer: 1. Hva er «spriket» mellom teori og praksis når det gjelder medisinsk cannabis i Norge? 2. ...
 • De har gjort kosthold til en livsstil 

  Løvseth, Julie (Bachelor thesis, 2017-09-18)
  Idéen til reportasjen kom på en organisk måte: Som et foreslått arrangement på Facebook. Altså som noe Facebook trodde ville interessere meg. I ettertid, da jeg skulle reflektere over etiske problemstillinger, slo det ...
 • Til uærligheten skiller oss ad 

  Broen, Sara Marie (Bachelor thesis, 2017-09-18)
  Utroskap er et tåkelagt aspekt ved et partnerskap, og utroskap har eksistert i samfunnet vårt siden tidenes morgen. I takt med den teknologiske utviklingen har det kommet flere plattformer som har gjort tilgjengeligheten ...
 • Kvinner i dagspressen: en kvalitativ studie av veien til redaksjonell toppledelse 

  Gundersen, Emilie (Bachelor thesis, 2017-09-15)
  Sammendrag I Norge pågår det en kontinuerlig likestillingskamp. Det er en politisk målsetting å oppnå kjønnslikestilling i organisasjonslivet, men utviklingen går trått i enkelte bransjer. Private bedrifter kan sies å ...