Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSæthre, Morten
dc.contributor.authorKalsaas, Eirik Berge
dc.contributor.authorDøskeland, Erlend Nævdal
dc.date.accessioned2017-09-15T08:38:22Z
dc.date.available2017-09-15T08:38:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454809
dc.description.abstractVi undersøker hvor viktig reduksjon av rekkeviddeangst har vært for salget av elbiler i de fire mest folkerike kommunene i Norge i perioden 2010-2016. Dette gjør vi ved å studere hvilken effekt bedre ladeinfrastruktur og teknologisk utvikling, i form av økt rekkeviddekapasitet på tilbudte elbilmodeller, har hatt på salget. Vi finner at redusert rekkeviddeangst har hatt vesentlig positiv, men avtakende, effekt på elbilsalget. Grunnet den avtakende effekten estimeres salget til å være på sitt høyeste nivå ved 217 km rekkeviddekapasisitet og 27 ladestasjoner per 100 000 innbyggere. Vi predikerer at utbedringen av ladeinfrastrukturen i Bergen fra starten av 2011 til starten av 2016 har resultert i 9,76% høyere salg av elbiler i kommunen. Tilsvarende har teknologisk utvikling ført til 203% høyere salg i løpet av samme periode. Vi finner også at effekten av forbedret ladeinfrastruktur og teknologisk utvikling avtar i hverandre, og at de dermed har fungert som substitutter. Vi bruker paneldataestimatoren fixed effects for å ta hensyn til faste effekter innad i kommunene. Studien bidrar til eksisterende litteratur ved å studere betydningen av teknologisk utvikling, da dette så vidt vi vet foreløpig bare er studert gjennom spørreundersøkelser om betalingsvillighet for ekstra rekkeviddekapasitet. Vår studie supplerer denne forskningen ved å studere hvordan teknologisk utvikling reflekteres i det samlede salget. Resultatene gir samtidig en indikasjon på salgseffekten av flere ladestasjoner per innbygger, og reiser således spørsmål om i hvilken grad det offentlige skal finansiere utbygging av bedre ladeinfrastruktur i tiden fremovernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteconomicsnb_NO
dc.titleBetydningen av rekkeviddeangst på elbilsalget : Norge 2010-2016nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel