Show simple item record

dc.contributor.authorGjersdal, Eline
dc.contributor.authorThorsdahl, Linn
dc.date.accessioned2017-09-15T08:20:22Z
dc.date.available2017-09-15T08:20:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454794
dc.descriptionMasteroppgave revisjon og regnskap BE508 - Universitetet i Agder 2017nb_NO
dc.description.abstractFormålet med oppgaven har vært å undersøke effekten den nye standarden for leieavtaler vil få på regnskapsstørrelser hos selskap registrert på Oslo Børs. Nærmere bestemt vil vi se hvordan de finansielle nøkkeltallene endrer seg ved overgang til nytt regelverk. Vi har sett flere internasjonale studier som undersøker denne effekten, men har ikke sett at det er gjort tilsvarende undersøkelse på norske selskap. Vi starter med en kort gjennomgang av regnskapsteori, før vi ser på gjeldende regelverk for regnskapsføring av leieavtaler. Videre gjennomgår vi kritikk av nåværende regelverk og veien frem til den nye standarden for leieavtaler. Sentralt er skillet mellom finansielle og operasjonelle leieavtaler. Operasjonelle leieavtaler skal etter dagens regelverk ikke balanseføres, men kostnadsføres løpende. Finansielle leieavtaler skal balanseføres. Operasjonelle leieavtaler innebærer at man forplikter seg til å betale leie i fremtiden for et driftsmiddel man får benytte, og derfor hevdes det at man i realiteten får en forpliktelse og en eiendel som burde innregnes. I den nye standarden for leieavtaler, skal samtlige leieavtaler innregnes i balansen. Etter denne forståelsen av gjeldende og kommende regelverk, ser vi på en kapitaliseringsmodell som er utviklet for å beregne hvordan de økonomiske tallstørrelsene kan komme til å se ut når man går fra nåværende til ny standard. I den forbindelse ser vi på forutsetninger som tas i modellen, og argumenterer for våre egne valg av forutsetninger. Senere ser vi også på hvordan andre forutsetninger ville ha påvirket nøkkeltallene. Deretter redegjør vi for vårt utvalg av selskap med leieavtaler som vi vil anvende den ovennevnte kapitaliseringsmodellen på. Vi regner ut endringer i finansielle nøkkeltall og benytter ulike metoder for å analysere funnene. Vi finner at innregning etter modellen fører til vesentlig økning i totale eiendeler og gjeld, i tillegg til å ha signifikante påvirkninger på enkelte nøkkeltall. Vi klarer derimot ikke finne hvorvidt den nye standarden vil føre til bedre sammenlignbarhet mellom selskap med og uten leieavtaler.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Agder ; University of Agdernb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBE508nb_NO
dc.titleIFRS 16 : Hvordan vil den nye standarden for leieavtaler påvirke nøkkeltall hos selskap registrert på Oslo Børs?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210nb_NO
dc.source.pagenumberV, 93 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal