Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGrytten, Ola Honningdal
dc.contributor.authorLarsen, Hanne Dyndal
dc.contributor.authorSandtrøen, Nils Kristen
dc.date.accessioned2017-09-14T11:54:43Z
dc.date.available2017-09-14T11:54:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454697
dc.description.abstractFor å besvare vår problemstilling har vi tatt utgangspunkt i skillet mellom euforiske og ikkeeuforiske boligbobler. Vi har analysert fire historiske boligbobler i Norge i perioden fra 1819- 1993 for å avdekke hvorvidt det har vært spekulasjon med bakgrunn i forventingen til fremtidig prisstigning som har ledet til bobleoppbygging i boligmarkedet. Funnene fra den historiske analysen har vi videre brukt i et forsøk på å forstå dagens boligprisutvikling. Datagrunnlaget vårt er basert på statistikk fra Norges Banks historiske monetære statistikkdatabase, amtmannsberetninger, årstaler fra ulike sentralbanksjefer samt relevante medieoppslag. Vårt teorikapittel synliggjør betydningen av å ta høyde for ulike typer boligbobler, og danner et grunnlag for å analysere boligmarkedet både historisk og i dag. I de påfølgende kapitlene presenterer vi en historisk gjennomgang av boligprisutviklingen og de fire aktuelle tilfellene av bobleoppbygging. Deretter analyserer vi i utviklingen i fundamentale faktorer ved hjelp av HP-filter og kilder fra samtiden i de fire periodene for å kunne fastslå hvordan vi kan karakterisere de historiske boligboblene i Norge. Analysen av dagens boligmarked tar utgangspunkt i de samme fundamentale faktorene som den historiske delen av vår utredning. Vi gjennomgår aktuelle medieoppslag for å kartlegge ulike synspunkter på den senere tids prisstigning. I tillegg inkluderer vi i denne delen en P/Rindeks for å få en mer helhetlig forståelse av boligprisenes utvikling. Vår utredning viser at det har vært ikke-euforiske boligbobler i Norge. Selv om vi finner at spekulasjon kan ha påvirket prisene, tyder våre analyser på at det er fundamentale forhold som ser ut til å være av størst betydning i periodene med bobleoppbygging i boligmarkedet. Videre finner vi at teorien med ikke-euforiske boligbobler kan bidra til å forstå dagens prisutvikling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleIkke-euforiske bobler i det norske boligmarkedet? : en empirisk analyse av historiske boligboblernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel