Sub-archives within this community

Recent Submissions

 • Asymmetric effects of monetary policy in regional housing markets 

  Aastveit, Knut Are; Anundsen, André K. (Working paper;25/2017, Working paper, 2017)
  The responsiveness of house prices to monetary policy shocks depends both on the nature of the shock – expansionary versus contractionary – and on city-specific housing supply elasticities. We test and find supporting ...
 • Videreutvikling av det indre markedet for finansielle tjenester 

  Grønvik, Gunnvald (Journal article, 2000)
  EU har vedtatt en handlingsplan som sikter mot å styrke prosessen med å bygge det indre markedet for finansielle tjenester videre ut. I tillegg finnes det også en handlingsplan for hele det indre markedet. Artikkelen gjør ...
 • Risikoforholdene i det norske oppgjørssystemet 1995 -2000 

  Enge, Asbjørn; Bakke, Bjørn (Journal article, 2000)
  I de senere år har det internasjonalt vært et sterkt fokus på risikoen i betalingssystemet, og de fleste land har satt i verk tiltak for å redusere denne risikoen. I denne artikkelen gjør vi rede for hovedtrekkene i Norges ...
 • Etterprøving av Norges Banks anslag for 1999 

  Jore, Anne Sofie (Journal article, 2000)
  For å ha et best mulig beslutningsgrunnlag i pengepolitikken er det blant annet nødvendig for sentralbanken å evaluere sine anslag for den økonomiske utviklingen. Det er tidligere lagt fram analyser av Norges Banks anslag ...
 • Historisk rentestatistikk 1820 - 1999 

  Holter, Jon Petter (Journal article, 2000)
  Norges Bank har i de senere år lagt ned en del arbeid i å fremskaffe bedre historisk statistikk knyttet til monetære forhold. Det er i denne sammenheng tidligere publisert en konsumprisindeks tilbake til 1835, valutakurser, ...
 • Kontantenes plass i det norske betalingssystemet 

  Kaloudis, Aris; Storberg, Ola (Journal article, 2000)
  Bruken av betalingsmidler som konkurrerer med kontanter, spesielt betalingskort, har økt betydelig på 1990-tallet. Dette indikerer at kontanter benyttes stadig mindre for vanlige transaksjonsformål, selv om de nok fortsatt ...
 • 20-krone minnemynt - tusenårsskiftet 

  Unknown author (Journal article, 2000)
 • Kampen om speciedaleren 

  Eitrheim, Øyvind; Eriksen, Ib E.; Sæther, Arild (Norges Banks Skriftserie;50/2016, Book, 2016)
 • Econometrics of exchange rate pass-through 

  Bache, Ida Wolden (Doctoral Dissertations in Economics;6, Doctoral thesis, 2007-07)
  Understanding the behaviour of import prices is a key issue for inflation targeting central banks in small open economies. Of particular importance is the responsiveness of import prices to movements in the nominal exchange ...
 • State dependent effects in labour and foreign exchange markets 

  Akram, Q. Farooq (Doctoral Dissertations in Economics;1, Doctoral thesis, 2000-02-12)
  The impact of monetary policy in the short- and long-run, and over the business cycle are issues of great interest to a central bank. The response of nominal and real exchange rates to oil price fluctuations are also of ...
 • Four essays on the political economy of economic reform 

  Claussen, Carl Andreas (Doctoral Dissertations in Economics;3, Doctoral thesis, 2003-05)
  This thesis provides political-economy explanations for the prevalence of inefficient government policies. Possible solutions to the problem of non-adoption of efficient policies are also provided. Understanding why ...
 • Cyclical Capital Regulation and Dynamic Bank Behaviour 

  Galaasen, Sigurd Mølster; Johansen, Rønnaug Melle (Staff Memo;22/2016, Working paper, 2016)
  In this paper we develop a dynamic model of bank behaviour to study cyclical capital regulation. We study the decision problem of a single bank that chooses its dividend policy and holds a portfolio of long-term loans ...
 • The relationship between bankruptcy risk and growth for non-listed firms 

  Nordal, Kjell Bjørn; Næs, Randi (Working Paper;2010/31, Working paper, 2010)
  We investigate the relationship between bankruptcy risk and expected future sales growth for Norwegian non-listed firms for the period 1988-2007. We find that firms with high bankruptcy risk also have high expected future ...
 • Trading in equity markets : a study of individual, institutional and corporate trading decisions 

  Skjeltorp, Johannes A. (Doctoral Dissertations in Economics;4, Doctoral thesis, 2005-07-20)
  Market microstructure has become an increasingly important research area in empirical finance. Due to the improved availability of detailed intraday data, theoretical predictions about investor behaviour can now be tested. ...
 • Sentralbanken i forandringens tegn 

  Bergo, Jarle (Norges Banks Skriftserie;28/1999, Book, 1999)
 • Strategisk allokering i valutareservene 

  Unknown author (Staff Memo;2004/1, Working paper, 2004)
  Sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning (SSK) foretar med jevne mellomrom en gjennomgang av grunnlaget for den investeringsstrategien som er valgt for valutareservene. Analysene i dette notatet er basert på data ...
 • Unemployment. Labour Market Programmes and Wages in Norway 

  Wulfsberg, Fredrik; Raaum, Oddbjørn (Working paper;1997/11, Working paper, 1997)
  The Norwegian authorities pursue active labour market policies to fight unemployment by qualifying the unemployed in a wide range of programmes. We discuss theoretically and investigate empirically the effects such policies ...
 • A Test of uncovered Interest Rate Parity for ten European Countries based on Bottstrapping and Panel Data Models 

  Bernhardsen, Tom (Arbeidsnotat;1997/9, Working paper, 1997)
  Based on both single country models and panel data models uncovered interest rate parity is tested for ten European countries relative to Germany by regressing exchange rate changes on interest rate differentials. The ...
 • Investment-specific technology shocks and consumption 

  Furlanetto, Francesco; Seneca, Martin (Working Paper;2010/30, Working paper, 2010)
  Current business cycle models systematically underestimate the correlation between consumption and investment. One reason for this failure is that a positive investment-specific technology shock generally induces a negative ...
 • Essays on the microstructure of stock markets : empirical evidence from trading arrangements without dealer intermediation 

  Næs, Randi (Doctoral Dissertations in Economics;5, Doctoral thesis, 2005-07-21)
  Understanding the competitive environment for securities trading is of great importance for Norges Bank’s overall responsibility for financial stability. As a manager of the Norwegian Government Petroleum Fund, the bank ...

View more