Delarkiv

Nye registreringer

 • Økt gasseksport, men hva med prisen? 

  Winje, Pål; Naug, Bjørn E.; Stavseng, Astrid (Aktuell Kommentar;4/2011, Others, 2011)
  Eksport av gass utgjør en stadig større andel av norske petroleumsinntekter. De internasjonale spotprisene for gass har tradisjonelt fulgt oljeprisen med et tidsetterslep. Etter finanskrisen holdt de internasjonale gassprisene ...
 • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutakjøp til SPU 

  Aamodt, Ellen (Aktuell Kommentar;3/2012, Others, 2012)
  Den norske stat har store inntekter fra petroleumssektoren. Dette er inntekter både i valuta og i norske kroner. Deler av petroleumsinntektene tas inn i den norske økonomien ved at de brukes til å dekke det oljekorrigerte ...
 • Hvordan kan vi anslå fremtidige påslag i Nibor? 

  Hellum, Erlend; Kårvik, Geir-Are Ø. (Aktuell Kommentar;5/2012, Others, 2012)
  Påslaget i pengemarkedet viser differansen mellom en usikret pengemarkedsrente og forventet styringsrente over den samme tidshorisonten. Påslaget uttrykker hvilken ekstra avkastning aktører i pengemarkedet krever for et ...
 • Decomposing Debt Growth 

  Dahl, Geir Arne; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;12/2012, Others, 2012)
  High debt growth can increase the risk of instability in the financial system. In monitoring financial stability it is therefore important to closely monitor debt accumulation. Norges Bank uses Statistics Norway’s credit ...
 • Asset Prices, Investment, Credit and Financial Vulnerability. An Analysis Using Quarterly Figures 

  Riiser, Magdalena D. (Economic Commentaries;6/2012, Others, 2012)
  Previous analyses using annual figures for a period of over 150 years show that gap indicators of house prices, equity prices, investment and credit are useful in predicting periods of financial instability in Norway. ...
 • Om nye virkemidler i pengepolitikken. Avgrensning mellom pengepolitikken og finanspolitikken 

  Alstadheim, Ragna (Aktuell Kommentar;1/2011, Others, 2011)
  Under finanskrisen innførte mange sentralbanker nye typer utlån og kjøpte verdipapirer de vanligvis ikke handler i. Bruk av slike nye virkemidler og utvidet volum på tradisjonelle instrumenter ga større sentralbankbalanser. ...
 • Sammenhengen mellom styringsrenten og pengemarkedsrentene : 2007-2012 

  Bernhardsen, Tom (Aktuell Kommentar;2/2012, Others, 2012)
  I denne kommentaren vises det at endringer i styringsrenten har hatt bredt gjennomslag til pengemarkedsrentene i Norge og andre land, og at risikopåslagene i pengemarkedsrentene er uavhengig av endringer i styringsrenten. ...
 • Developments in Consumer Prices Since 2009 

  Martinsen, Kjetil; Stensland, Njål (Economic Commentaries;11/2012, Others, 2012)
  In 2009, consumer price inflation adjusted for tax changes and excluding energy products (CPI-ATE) was 2.6 percent. Inflation has since slowed, hovering around 1 percent for the past two years. The aim of this Economic ...
 • Liquidity in the Foreign Exchange Market for EUR/NOK 

  Lund, Kathrine (Aktuell Kommentar;3/2011, Working paper, 2011)
  In this Commentary we will take a closer look at liquidity conditions in the market for the EUR/NOK. We assess the relationship between liquidity conditions and the spot exchange rate and look at liquidity conditions in ...
 • Beregninger av boligbehov i Norge 

  Molden, Birgitte Hovdan (Aktuell Kommentar;6/2011, Others, 2011)
  Denne artikkelen ser nærmere på endringer i boligbehovet og mengden boliger som er tilgjengelig. En tidligere analyse fra 2008 indikerer at boligbyggingen var lavere enn etterspørselsveksten de siste årene frem mot 2007. ...
 • The Petroleum Fund Mechanism and Norges Bank’s Foreign Exchange Purchases for the GPFG 

  Aamodt, Ellen (Economic Commentaries;14/2012, Others, 2012)
  The Norwegian government receives substantial revenues from the petroleum sector. These revenues are in both foreign currency and Norwegian kroner. Some of the oil revenues are absorbed in the Norwegian economy by being ...
 • Formuespriser, investeringer, kreditt og finansiell utsatthet. En analyse på kvartalstall 

  Riiser, Magdalena D. (Aktuell Kommentar;6/2012, Others, 2012)
  Tidligere analyser på årstall for en periode på over 150 år viser at gapindikatorer for boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt er nyttige i prediksjonen av perioder med finansiell ustabilitet i Norge. Beregningen ...
 • Calculating the Need for Housing in Norway 

  Molden, Birgitte Hovdan (Economic Commentaries;6/2011, Others, 2011)
  This article examines changes in the need for housing and the stock of available dwellings. A previous analysis conducted in 2008 indicates that growth in residential construction was lower than growth in demand in the ...
 • How Is Market Turbulence Affecting Norwegian Banking Groups' Funding Costs? 

  Molland, Jermund; Erard, Monique (Economic Commentaries;7/2012, Others, 2012)
  Recent years' turbulence in financial markets has led to changes in funding conditions for Norwegian banking groups. Through 2008, risk premiums on banking groups' bond funding rose sharply. After falling back and stabilising ...
 • Husholdningens gjeldsbelastning fordelt over aldersgrupper 

  Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;2/2011, Others, 2011)
  Over de siste tyve årene har fordelingen av gjeld og formue endret seg mellom aldersgrupper. Eldre husholdninger har mer gjeld enn før, men holder samtidig en større andel av samlet formue. Selv om gjeldsnivået relativt ...
 • Misunderstood Central Bank Reserves 

  Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Economic Commentaries;1/2012, Others, 2012)
  Recently, the media in Norway and other countries have reported that euro area banks have sharply increased their deposits with the ECB. That is correct. Some commentators attribute the high level of deposits with the ECB ...
 • Kva land har tent på Kinas framvekst? 

  Husabø, Eilert (Aktuell Kommentar;10/2012, Others, 2012)
  Kinas reformperiode tok til i 1978, då Deng Xiaoping kom til makta. Under hans styre byrja prosessen med å opne den kinesiske økonomien for handel med omverda. I denne perioden har Kina opplevd ein økonomisk vekst utan ...
 • Initiativer internasjonalt for å håndtere systemrisikoen ved store banker 

  Grung, Thorvald; Vale, Bent (Aktuell Kommentar;13/2012, Others, 2012)
  Den siste finanskrisen har vist hvor sårbare moderne økonomier kan være som følge av at bankene har vokst seg store. I denne Aktuelle kommentaren gir vi først en kort beskrivelse av noen av disse problemene. Deretter gir ...

Vis flere