Show simple item record

dc.contributor.authorLien, Andreas Myskja
dc.contributor.authorStien, Lars Helge
dc.contributor.authorGrøntvedt, Randi
dc.contributor.authorFrank, Kevin
dc.date.accessioned2017-09-11T17:38:51Z
dc.date.available2017-09-11T17:38:51Z
dc.date.created2017-09-11T15:37:58Z
dc.date.issued2015-03-06
dc.identifier.isbn978-82-14-05873-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454143
dc.description.abstractHovedmålet med prosjektet er å dokumentere effekten av Permaskjørt i forhold til å redusere luspåslag, i tillegg til å dokumentere hvordan innretningen påvirker miljøet i merden, fiskens biologiske forhold og merdens hovedkomponenter i forhold til en merd uten Permaskjørt. I prosjektet har det blitt gjennomført ulike forskningsaktiviteter, som modellforsøk, fullskalaforsøk, numeriske simuleringer og lusetellinger. Resultatene fra prosjektet indikerer at: • Permaskjørt kan redusere luspåslag med et gjennomsnitt på 18 % (med variasjon fra 6 til 28 %) i enkeltmerder dersom skjørt blir satt på før luspåslag. I tillegg kan en få en lokalitetseffekt pa gjennomsnittlig 54 % (med variasjon fra 0 til 80 %} dersom skjørt blir brukt på alle merdene pa lokaliteten. • Permaskjørt reduserer vannutskifting i merden. Oksygennivaene er lavere innenfor det avskjermede volumet, men fisken står ofte dypere dersom den har tilgjengelig plass under skjørtet. • Montering av Permaskjørt på oppdrettsmerder er teknisk mulig, bade håndteringsmessig og med tanke på belastninger. Skj¢rtet medf¢rer ¢kte fortøyningskrefter som det er viktig a ta hensyn til.nb_NO
dc.description.sponsorshipFiskeri- og havbruksnceringens forskningsfond (FHF)nb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherSINTEF Fiskeri og havbruknb_NO
dc.relation.ispartofseriesSINTEF Fiskeri og Havbruk;A26790
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectHavbruknb_NO
dc.subjectLaksnb_NO
dc.subjectLakselusnb_NO
dc.subjectPermaskjørtnb_NO
dc.subjectForebyggendenb_NO
dc.subjectlkkemedikamentellnb_NO
dc.titlePermanent skjørt for redusering av luspåslag på laksnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderSINTEF Oceannb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO
dc.identifier.cristin1492775
cristin.unitcode7566,3,0,0
cristin.unitnameHavbruksteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal