Recent Submissions

 • Fugler i jordbrukets kulturlandskap 

  Pedersen, Christian (Glimt fra Skog og landskap;03/11, Others, 2011)
  I 1998 startet vi 3Q-programmet (Tilstandsovervåkning og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap) ved Skog og landskap. Hovedmålet med programmet er å etablere et godt faktagrunnlag for å kunne vurdere om vedtatte ...
 • Epigenetisk hukommelse og klimatilpasning 

  Fossdal, Carl Gunnar; Yakovlev, Igor (Glimt fra Skog og landskap;01/11, Others, 2011)
  Hvor raskt en organisme kan tilpasse seg forandringer, er avgjørende for hvilket utfall raske endring er i klima vil ha for organismens utbred else og overlevelse. Grana viser en evne til utrolig raskt å tilpasse seg ...
 • Rødbandsjuke - en ny sjukdom på furu i Norge 

  Solheim, Halvor; Vuorinen, Martti (Glimt fra Skog og landskap;02/11, Others, 2011)
  Klimaendringer og økt handel og transport landa imellom utgjør den største trusselen for introduksjoner av nye skadegjørere. Mycosphaerella pini er en av soppene som de senere åra har spredt seg til nye områder og som i ...
 • Økt avvirkning i områder med dårlig bæreevne 

  Hohle, Anders Møyner Eid (Glimt fra Skog og landskap;04/2011, Others, 2011)
  En stor andel av den hogstmodne skogen i Norge står i vanskelig tilgjengelige områder. I tillegg etterspør industrien i økende grad virke gjennom hele året. Kombinert med ustabile vinterforhold gjør dette planlegging av ...