Recent Submissions

 • Hvordan påvirker intern servicekvalitet kundelojalitet hos Adams Matkasse? 

  Nyquist, Nanna; Søreng, Julie; Raanaa, Heidi (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Gjennom studiet har vi lært at møtet mellom bedrift og kunde blir vektlagt som et av de viktigste nøkkelpunktene i tjenester. I sammenheng med dette har viktigheten av interne prosedyrer og prosesser blitt trukket frem ...
 • Er myndiggjøring og tillit til førstelinjemedarbeidere relatert til kundetilfredshet? 

  Beckmann, Fredrik; Berg, Eivind Kumle; Lian, Emil (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Dagens servicemarked utgjør om lag 70% av Norges bruttonasjonalprodukt. Offentlige og private servicenæringer er i vekst, kunden stiller høyere krav og utvalget av teori som belyser praktiske metoder for å imøtekomme kundens ...
 • Hvilken effekt har service recovery på kundelojalitet? 

  Glevoll, Sondre Bry; Hovland, Herman; Hov, Øystein (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  I denne oppgaven har vi som formål å se nærmere på om Norwegian ved bruk av service recovery kan bygge tillit og lojalitet til selskapet, på tross av en tidligere negativ opplevelse hos kundene. For eksempel var Norwegian ...
 • Hvordan kan ledere anvende motivasjon for å nå mål bedriften setter? 

  Meløysund-Haslie, Sara Iren; Sortodden, Martine (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Sammendrag I denne oppgaven har vi gått ut i fra følgende problemstilling “Hvordan kan ledere anvende motivasjon for å nå mål bedriften setter? ". Formålet med denne oppgaven har vært å se nærmere på lederes muligheter ...
 • Statistisk eksperiment på hvordan kjønnet kan påvirke i en rekrutteringsprosess 

  Fjærdbo, Eleonora; Almroth, Marte Peckel; Kivarkis, Patrisya (Bachelor thesis, 2017-10-09)
  Vårt valg av tema og problemstilling har vært likestilling mellom kjønn og om kjønn har en påvirkning på vurderinger man gjør i en rekrutteringsprosess. Vi ønsker å belyse problematikken ved å bruke kvantitativ metode ...
 • Førstelinjemedarbeideres bidrag i tjenesteinnovasjoner 

  Eggen, Knut Erik; Engvik, Bjørn Jansøn (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunnen for oppgaven er en felles interesse for tjenesteinnovasjon og tjenesteutvikling. I oppgaven undersøkes førstelinjemedarbeidernes involvering i tjenesteinnovasjonsprosessen, og hvilke faktorer som fremmer eller ...
 • MELLOMLEDERENS PÅVIRKNINGSKRAFT 

  Fladseth, Vilde Karlsdatter; Robertsen, Adrian Dæhli; Iversby, Madeleine Fjeld (Bachelor thesis, 2017)
  Vi ønsker i denne oppgaven å studere relasjoner mellom mellomleder og ansatte i ulike bransjer, og hvilken påvirkningsgrad mellomledere har for ansattes motivasjon. Kvalitative intervjuer, relevant teori fra pensum, ...
 • Det digitale paradigme: Et skifte i kvalitetsdimensjoner 

  Knigge, Angelika; Johnson, Eivind Aamodt; Mjærum, Nikolai (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven tar utgangspunkt i Sussnas (2015) fire dimensjoner for digital servicekvalitet. For å belyse hvilke faktorer som har størst påvirkning på tilfredshet og lojalitet hos brukerne til bedriftene Google, Facebook ...
 • Hvilke avvik kan oppstå mellom ledere og deres ansattes oppfatning om motivasjon? 

  Lehne, Annemarte; Eliassen, Kristina; Tynes, Lars Wien (Bachelor thesis, 2017)
  I en arbeidshverdag der du som ansatt har en leder over deg, antar vi det kan oppstå misforståelser mellom deg og din leder, om hvordan du motiveres. Dette mener vi kan forekomme i såkalte avvik, som ikke alltid er enkle ...