Recent Submissions

 • Førstelinjemedarbeideres bidrag i tjenesteinnovasjoner 

  Eggen, Knut Erik; Engvik, Bjørn Jansøn (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunnen for oppgaven er en felles interesse for tjenesteinnovasjon og tjenesteutvikling. I oppgaven undersøkes førstelinjemedarbeidernes involvering i tjenesteinnovasjonsprosessen, og hvilke faktorer som fremmer eller ...
 • MELLOMLEDERENS PÅVIRKNINGSKRAFT 

  Fladseth, Vilde Karlsdatter; Robertsen, Adrian Dæhli; Iversby, Madeleine Fjeld (Bachelor thesis, 2017)
  Vi ønsker i denne oppgaven å studere relasjoner mellom mellomleder og ansatte i ulike bransjer, og hvilken påvirkningsgrad mellomledere har for ansattes motivasjon. Kvalitative intervjuer, relevant teori fra pensum, ...
 • Det digitale paradigme: Et skifte i kvalitetsdimensjoner 

  Knigge, Angelika; Johnson, Eivind Aamodt; Mjærum, Nikolai (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven tar utgangspunkt i Sussnas (2015) fire dimensjoner for digital servicekvalitet. For å belyse hvilke faktorer som har størst påvirkning på tilfredshet og lojalitet hos brukerne til bedriftene Google, Facebook ...
 • Hvilke avvik kan oppstå mellom ledere og deres ansattes oppfatning om motivasjon? 

  Lehne, Annemarte; Eliassen, Kristina; Tynes, Lars Wien (Bachelor thesis, 2017)
  I en arbeidshverdag der du som ansatt har en leder over deg, antar vi det kan oppstå misforståelser mellom deg og din leder, om hvordan du motiveres. Dette mener vi kan forekomme i såkalte avvik, som ikke alltid er enkle ...