Show simple item record

dc.contributor.authorSporsheim, Arild
dc.date.accessioned2017-09-01T11:33:56Z
dc.date.available2017-09-01T11:33:56Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452765
dc.description.abstractProblemstillingen for dette empiriske forskningsprosjektet er: Hvordan leder kirkelig ansatte de frivillige i menigheten? Studien tar utgangspunkt i en teoretisk modell for frivillighetsledelse som er utformet av Stephen Sirris (2015) med grunnlag i en verdibasert tradisjon (Selznick 1957) og en praksisorientert tradisjon (Mintzberg 1973 og 2009) innenfor ledelsesfaget. Datamaterialet er basert på tre gruppeintervjuer av utvalgte ansatte fra tre menighetsstaber innenfor Den norske kirke med god omtale når det gjelder frivillighetsarbeidet i deres menigheter. Undersøkelsen viser at de ansatte i disse menighetsstabene definerer seg selv som frivillighetsledere og at dette er noe de står sammen om å utøve. I dette ansvaret vektlegges involvering til frivillig engasjement og inkludering til medarbeiderskap. Fellesskapsverdier står sentralt og dette er grunnlaget for tittelen på oppgaven: «Sammen er vi kirke med krutt!». Studien indikerer også at rekrutteringsarbeidet har større fokus enn oppfølgingsarbeidet. Videre viser den at de ansatte utøver et faglig ansvar og at mesteparten av frivillighetsledelsen tyder til å skje i relasjon og samhandling med de frivillige medarbeiderne. Det pekes også på utfordringer knytt til forholdet mellom ferdigdefinerte oppgaver og anledningen til selv å definere sitt frivillige engasjement. Funnene er presentert i analysekapittelet og søkt forklart i drøftingskapittelet. Dette er gjort i lys av teori og tidligere forskning innenfor oppgavens tema om ledelse av frivillige medarbeidere. Avslutningen inneholder konklusjonen som besvarer problemstillingen og forskningsspørsmålene. Den inneholder også forslag til videre forskning og et utblikk med fem råd som er knyttet til praktiske implikasjoner ved frivilligheten og ledelsen av den.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectverdibasert ledelsenb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectstudentarbeidernb_NO
dc.subjectDen norske kirkenb_NO
dc.subjectfrivilligenb_NO
dc.subjectfrivillighetsledelsenb_NO
dc.subjectfrivillighetsarbeidnb_NO
dc.subjectmenigheternb_NO
dc.titleSammen er vi kirke med krutt! En empirisk studie av kirkelig ansatte som frivillighetsledere i tre menighetsstaber i Den norske kirke.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber99nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record