Show simple item record

dc.contributor.authorØxenbjerg, Anne-Lisbeth
dc.date.accessioned2017-09-01T11:24:44Z
dc.date.available2017-09-01T11:24:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452759
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er hvordan fleksibilitet forstås og erfares i endringsprosesser. Formålet er å frembringe kunnskap om hvordan ansatte og ledere forstår fenomenet fleksibilitet, og hvordan de opplever fleksibilitet når de står i endringsprosesser. Problemstillingen i denne oppgaven er: Hvilke erfaringer og forståelse av fleksibilitet har ansatte og ledere i endringsprosesser? Det er en kvalitativ studie med semistrukturerte intervjuer som datainnsamlingsmetode. Det er gjennomført dybdeintervjuer med 4 ansatte og 4 ledere som har vært, og er, i endringsprosesser. Undersøkelsen viser tre ulike forståelser av fleksibilitet, noe som underbygger hvor tøyelig fleksibilitetsbegrepet er. For det første beskrives fleksibilitet som positive egenskaper og blir omtalt som en verdi. Deretter forstås fleksibilitet som frihet til å bestemme over eget arbeid og autonomi fra de ansattes side, mens ledelsens på sin side ser fleksibilitet som en mulighet til å styre arbeidet etter skiftende ressursbehov. Sist blir fleksibilitet beskrevet som en gi-og-ta relasjon mellom den ansatte og lederen, ved at den ansatte kan strekke seg langt i arbeidet og yter ekstra, og ved at arbeidsgiver tar individuelle hensyn og tilrettelegger for den enkelte ved behov. Det presenteres ulike drivkrefter og motkrefter som kan styrke eller svekke opplevelsen av fleksibilitet. I tillegg viser undersøkelsen at organisasjonsverdiene spiller en aktiv og viktig rolle for fleksibilitet i endringsprosesser. I oppgaven er det redegjort for studiens begrensninger og metodevalg. Forslag til videre forskning er presentert, ved blant annet å benytte annet teoretisk rammeverk og andre forskningsmetoder. Resultatene er drøftet og mulige praktiske implikasjoner er presentert. Blant de praktiske implikasjoner for ledelsen, er betydningen av å legge til rette for aktiv deltakelse og involvering av medarbeiderne i endringsprosesser. Ledelsen bør åpent og tydelig informere om fremtidige behov og krav, slik at den ansatte får nødvendig innsikt i og forståelse av endringsbehovet, og hva som forventes av dem fremover og hvordan de best kan forberede seg på dette.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVID vitenskapelige høgskole. Diakonhjemmet Oslonb_NO
dc.subjectverdibasert ledelsenb_NO
dc.subjectstudentarbeidernb_NO
dc.subjectfleksibilitetnb_NO
dc.subjectendringsprosessernb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.titleFleksibilitet og balanse: fra en fjelltopp og over til en annen - en kvalitativ studie av ansatte og lederes erfaringer og forståelse av fleksibilitet i endringsprosessernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record