Show simple item record

dc.contributor.authorKvamme, Solbjørg
dc.date.accessioned2017-08-30T10:39:38Z
dc.date.available2017-08-30T10:39:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452369
dc.descriptionBacheloroppgave 2017nb_NO
dc.description.abstractHalvparten av borna under fem år på Madagskar er utsett for kronisk underernæring. For mange blir konsekvensane som følgjer livsvarige i form av hemma utvikling av kropp og hjerne. Som eit av verdas fattigaste land, er økonomi ei viktig årsak for den eksisterande situasjonen. Samtidig er og manglande kunnskap ei viktig årsak til den høge førekomsten av underernæring. På bakgrunn av dette er problemstillinga blitt utforma slik: Korleis kan ein som norsk sjukepleiar undervisa analfabetar på landsbygda på Madagaskar om viktigheita av rett ernæring til born. Ut i frå eit samfunnsvitskapeleg- og humanvitskapleg perspektiv blir det i denne oppgåva drøfta korleis ernæringsundervisning blant analfabete på landsbygda på Madagaskar kan vera eit bidrag for å motarbeida denne realiteten. Oppgåva er eit litteraturstudium, og tar utgangspunkt i kunnskap basert på teori, forsking og empiri. I ljos av Leininger sin «sunrise-modell» blir det drøfta rundt ulike faktorar som kan ha betyding for ernæringssituasjonen. Vidare blir det drøfta korleis ein kan undervisa analfabete kvinner på landsbygda. Fokuset ligg på korleis ein som norsk sjukepleiar kan tilnærma seg ein aktuell undervisningssituasjon, og kva ulike undervisningsmetodar ein kan nytta. Denne oppgåva tar for seg betydinga av undervisaren si evne til å bygga relasjonar, samt betyding av kulturell forståing. Det blir og fokusert på korleis undervisninga må tilpassast for å kunne heva kunnskapsnivået om ernæring hjå menneske på Madagaskar.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectMadagaskarnb_NO
dc.subjecttranskulturell sykepleienb_NO
dc.subjecternæringnb_NO
dc.subjectundervisningnb_NO
dc.subjectanalfabetismenb_NO
dc.titleErnæring – ein nøkkel til livetnb_NO
dc.title.alternativeNutrition – a key to lifenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber38 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record