Recent Submissions

 • Brannsakkyndige i norske domstoler - en vurdering av dagens praksis 

  Røe, Vivi Helgesen (Master thesis, 2017)
  Temaet for denne oppgaven er bruk av brannsakkyndige i rettssaker knyttet opp mot straffeloven 2005, § 352 og § 355. Hensikten med oppgaven er å gi innspill til hvordan kvaliteten i de brannsakkyndige vurderingene kan ...
 • Experimental and numerical investigation of the thermal ceiling jet thickness 

  Lyche, Nichlas (Master thesis, 2017)
  Røykjeten er en viktig faktor i forhold til deteksjon og slokkesystemer i forbindelse med brann. Den er ofte det første møte med røyk for disse systemene og det er derfor viktig å kvantifisere egenskaper som temperatur, ...
 • Bruk av glass i brannetterforskning 

  Øvstedal, Kjartan (Master thesis, 2017)
  Denne rapporten er skrevet i forbindelse med arbeidet som er gjort som avslutning på mitt toårige masterstudie innen brannsikkerhet ved Høgskolen på Vestlandet. En viktig del av arbeidet med brannsikkerhet er å øke ...