Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlsen, Johan
dc.contributor.authorOmstad, Jon Lind
dc.date.accessioned2017-08-25T07:23:36Z
dc.date.available2017-08-25T07:23:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2451806
dc.descriptionBacheloroppgave i musikkproduksjon 2017nb_NO
dc.description.abstractMarkedet for musikkstrømmetjenester er i stadig vekst. Musikksamlingen fortsetter å distansere seg fra å være en personlig eiendel til å bli en tjeneste vi abonnerer på. Hva gjør dette med verdien av en personlig musikksamling, og er dette et begrep som har blitt mindre relevant i verden av musikkstrømmetjenester? Vi analyserer kvantitative data fra en omfattende spørreundersøkelse gjennomført i Norge, hvor vi ser nærmere på fenomenet switching costs fra et brukerperspektiv. De fleste musikkstrømmetjenester har et stort verdensomspennende bibliotek med millioner av utgivelser. Er brukeren likegyldig til å bytte tjeneste, eller lever den personlige musikksamlingen i beste velgående inne i musikkstrømmetjenesten? Vi diskuterer bakenforliggende forskjeller mellom musikk i et strømmeperspektiv og musikk som personlige eiendeler. Hvor går grensen, og hvordan gjenspeiles disse forskjellene i brukerens opplevde switching costs? Vi lener oss på det vi finner relevant av tidligere forskning, men ser også at mye av forskningen som er gjort på musikkstrømmetjenester og atferd knyttet til musikk er ut fra et markedsførings- eller økonomiperspektiv. Vår oppgave dreier seg mer om eksistensielle spørsmål i krysningen mellom musikksamleren og musikksamlingen. Det mest oppsiktsvekkende resultatet er den store forskjellen mellom opplevde switching costs i relasjon til bruksgraden av fysiske formater sett i forhold til bruksgraden av strømmetjenester.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) The market for music streaming services is continuously growing. Recorded music in itself is becoming a service rather than a tangible object. What implications does this transition have in relation to our personal music collections? How are we to view the personal Music collection from the perspective of music streaming? We analyse quantitative data from a major research project conducted in Norway, where we have chosen to examine the term 'switching costs' from a consumer perspective. Most music streaming services have a vast music library spanning across millions of releases. Knowing that it is all there to Access anyway, is the streaming user totally indifferent to the idea of switching to another service? Where does the personal music library fit into this equation? Does it exist within the streaming service, and what inherent value does it possess? We discuss fundamental differences between music in the access based perspective of streaming, versus the more tangible perspective of music as personal possessions. Where do you draw the line, and how are these differences (if any) reflected in the user's perceived switching costs? While taking into account existing terminology and previous research in the field, we also found that most of this research is conducted through the lense of arketing or economics. We would argue that our research examines a more existential question in the intersection between the music collector and the music collection. The most interesting discovery was the difference in perceived switching costs between users of physical formats and users of streaming services.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmusikkproduksjonnb_NO
dc.subjectmusikkstrømmeperspektivnb_NO
dc.subjectmusikksamlingnb_NO
dc.subjectmusikkstrømmetjenestenb_NO
dc.subjectpersonlignb_NO
dc.titleDen personlige musikksamlingen i et musikkstrømmeperspektivnb_NO
dc.title.alternativeThe personal music collection in a music streaming perspectivenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110nb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel