Show simple item record

dc.contributor.authorKlakegg, Ove Mindor
dc.coverage.spatialNorge, Akershus, Oslonb_NO
dc.date.accessioned2017-08-11T22:15:30Z
dc.date.available2017-08-11T22:15:30Z
dc.date.issued2005-02-02
dc.identifier.isbn82-7464-342-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2450587
dc.description.abstractJordbruksarealet i Oslo og Akershus fylker ble jordsmonnkartlagt i perioden 1981 - 2002. Arealstatistikk for en rekke kartlagte og avleda jordsmonnegenskaper presenteres. Totalt er det kartlagt 806,5 km2 dyrka mark i Akershus og 7,1 km2 i Oslo. Leirjord dominerer i begge fylker og i de fleste kommuner. Den relativt høye andelen siltjord i Akershus skyldes i hovedsak andelen flomavsetninger. Organisk jordsmonn utgjør under 1% i begge fylkene. Andelen planert eller påfylt jord i Akershus erblant de høyeste i landet. I Gjerdrum kommune utgjør denne andelen over 60%. 75% av arealene i Akershus og 85% i Oslo har stor eller svært stor lagringsevne for plantetilgjengelig vann. Potensialet for dyrking av korn eller gras er høyt i alle kommuner, mens potetdyrking har høyest potensial i kommunene med mye sand- og siltjord. Akershus har veldig mye erosjonsutsatt jordsmonn. Flere kommuner har over 50% av arealet i klassene stor eller svært stor erosjonsrisiko. Redusert jordarbeiding kan benyttes på nesten alt jordbruksareal i de to fylkene. Hele 10% av arealet i Akershus har så høy erosjonsrisiko at kun permanent grasdekke gir en tilstrekkelig reduksjon i avrenningen. Kun noen få prosent av jordbruksarealet i de to fylkene har store begrensninger i form av høyt innhold av grus, stein og blokk, grunt jordsmonn, høy frekvens av fjellblotninger eller bratte areal.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for jord- og skogkartleggingnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIJOS Ressursoversikt;1/2005
dc.subjectJordsmonnnb_NO
dc.titleJordsmonnstatistikk 02 Akershus og 03 Oslonb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.cristin1485219


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record