Recent Submissions

 • Jordsmonnstatistikk 01 Østfold 

  Klakegg, Ove Mindor (NIJOS Ressursoversikt;2/2004, Research report, 2004-06-23)
  Jordbruksarealet i Østfold fylke ble jordsmonnkartlagt i perioden 1988 - 2001. Arealstatistikk for en rekke kartlagte og avleda jordsmonnegenskaper presenteres. Totalt er det kartlagt 741,7 km2 dyrka mark. Leirjord dominerer ...
 • Jordsmonnstatistikk 07 Vestfold 

  Klakegg, Ove Mindor (NIJOS Ressursoversikt;1/2004, Research report, 2004-02-02)
  Jordbruksarealet i Vestfold fylke ble jordsmonnkartlagt i perioden 1989 – 1996. Arealstatistikk for en rekke kartlagte og avleda jordsmonnegenskaper presenteres. Totalt er det kartlagt vel 435 km2 dyrka mark og bare noen ...
 • Jordsmonnstatistikk 02 Akershus og 03 Oslo 

  Klakegg, Ove Mindor (NIJOS Ressursoversikt;1/2005, Research report, 2005-02-02)
  Jordbruksarealet i Oslo og Akershus fylker ble jordsmonnkartlagt i perioden 1981 - 2002. Arealstatistikk for en rekke kartlagte og avleda jordsmonnegenskaper presenteres. Totalt er det kartlagt 806,5 km2 dyrka mark i ...