Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
13Q - Biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap. Status og utviklingstrekk133,33%1,00
2Jordsmonn på dyrka mark i Østfold. Klassifikasjon, egenskaper og utbredelser133,33%1,00
3Vekst og utvikling i to skjermstillinger av gran - en undersøkelse fra Mangen, Akershus133,33%1,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
3100,00%0,00