Nye registreringer

 • Trevirke - brennverdier og energitetthet 

  Belbo, Helmer; Gjølsjø, Simen (Viten fra Skog og landskap;01/08, Research report, 2008-10)
  Bruken av bioenergi kommer til å øke betraktelig i årene som kommer. Politisk ligger det målsettinger om en dobling av bruken i løpet av 12 år, og utbyggingstakten i fjernvarmesektoren er nær femdoblet siste fem år. Mange ...
 • Økologiske egenskaper for noen utvalgte introduserte bartreslag i Norge 

  Øyen, Bernt-Håvard; Andersen, Heidi Lie; Myking, Tor; Nygaard, Per Holm; Stabbetorp, Odd Egil (Viten fra Skog og landskap;01/09, Research report, 2009-03)
  Økologisk kunnskap for et utvalg av introduserte bartrær er sammenstilt som et grunnlag for senere risikovurderinger. Bartreslagene har blitt plassert inn i såkalte profilskjema for å kunne vurdere hvorvidt deres egenskaper ...
 • Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes 

  Bryn, Anders; Dramstad, Wenche; Fjellstad, Wendy Jane (Viten fra Skog og landskap;1/10, Research report, 2010)
 • Jordsmonnatlas for Norge. Beskrivelse av jordsmonn på dyrka mark i Vestfold 

  Solbakken, Eivind; Nyborg, Åge Arild; Sperstad, Ragnhild; Fadnes, Kjetil Damsberg; Klakegg, Ove Mindor (Viten fra Skog og landskap;01/2006, Research report, 2006-08)
  Vestfold er landets nest minste fylke, men har størst andel jordbruksareal i drift i forhold til totalarealet. Ved jordsmonnklassifi kasjon samles jordsmonnet i grupper eller enheter basert på forskjeller og likheter. ...