Recent Submissions

  • Lærarkompetanse og skuleresultat: Metoden bak resultata 

    Myklebust, Terje; Norstein, Anne (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;2017/5, Working paper, 2017)
    l forskingsprosjektet Lærande regionar - Lærarkompetanse og skuleresultat såg vi på om klassestorleik samt lærarens erfaring og utdanning imatematikk har betydning for elevane sine prestasjonar imatematikk målt ved ...
  • Det vil vise seg: Norsk Viseforum – og eit muleg Vestnorsk Viseforum 

    Arnestad, Georg (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;3/2017, Working paper, 2017-05-17)
    Denne rapporten er resultatet av eit oppdrag frå Norsk Viseforum (NVF) om å greie ut spørsmålet om mogleg skiping av eit Vestnorsk Viseforum. Det vil i så tilfelle vere tredje gongs etablering. Det første Vestnorsk Viseforum ...