Show simple item record

dc.contributor.authorFrigstad, Helene
dc.contributor.authorDahl, Einar
dc.contributor.authorMoy, Frithjof Emil
dc.contributor.authorNæs, Kristoffer
dc.contributor.authorKnutsen, Jan Atle
dc.contributor.authorKaste, Øyvind
dc.contributor.otherKaste, Øyvind - Project manager
dc.coverage.spatialAgdernb_NO
dc.date.accessioned2017-06-16T07:25:48Z
dc.date.available2017-06-16T07:25:48Z
dc.date.created2017-06-15T14:41:49Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier7164
dc.identifier.isbn978-82-577-6899-7
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446166
dc.description.abstractI Agder er det et sterkt ønske fra kystkommunene om å tilrettelegge for blå vekst i regionen, men for å realisere dette målet er det behov for faktisk kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker – langs hele Agder-kysten. En slik kartlegging vil være et viktig beslutningsgrunnlag for utvikling av næring knyttet til marin sektor i regionen. Dette danner bakgrunnen for prosjektet «Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder» som er gjennomført i samarbeid mellom NIVA og Havforskningsinstituttet. Målet med prosjektet har vært å (1) Kartlegge naturgitte næringsmuligheter innenfor marin sektor langs Agderkysten, (2) Formidle kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker – langs hele Agder-kysten, og (3) Bidra med beslutningsgrunnlag for utvikling av næring knyttet til marin sektor i regionen. Rapporten peker på en rekke muligheter (og noen begrensninger) i forhold til utvikling av kystbasert næringsvirksomhet i Agder. De ulike næringsmulighetene er inndelt og vurdert innenfor fem ulike kategorier (i) verdiskaping basert på høsting av marine organismer, (ii) verdiskaping basert på havbruk., (iii) verdiskaping basert på havbeite og oppfôring av levende fangst, (iv) verdiskaping basert på økosystemrestaurering, og (v) verdiskaping basert på reiseliv og turisme.nb_NO
dc.description.abstractThe Aust-Agder and Vest-Agder counties include municipalities along the Norwegian Skagerrak coast, from Risør in the east to Flekkefjord in the west. Through the “Partnership for blue growth”, the coastal municipalities aim to facilitate blue growth in the region, and there is a need for science-based knowledge on which opportunities the ocean provides – and excludes - along the Norwegian Skagerrak coast. A mapping of opportunities will lay the foundation for development of the coastal-based industries in the region. To this end the Norwegian Institute for Water Research (NIVA) and Institute of Marine Research (IMR Flødevigen) have completed the project “Opportunity mapping for blue growth in Agder”. The aims of the project have been to (1) map the opportunities that nature provides for business development along the coast of Agder, (2) dissemination of knowledge on the opportunities the ocean provides and excludes and (3) provide the knowledge-base for development of the coastal-based industries in the region. The report outlines possibilities (and some limitations) for business development of the coastalbased industries in Agder. The business opportunities are considered within five categories (i) value creation based on harvesting of marine organisms, (ii) value creation based on aquaculture, (iii) value creation based on ocean ranching and feeding wild caught organisms, (iv) value creation based on ecosystem restoration and (v) value creation based on tourism.nb_NO
dc.description.sponsorshipPartnerskapet for Blå Vekst på Agdernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofNIVA-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7164-2017
dc.relation.ispartofseriesHI-rapport;20-2017
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectKystsonenb_NO
dc.subjectCoastal zonenb_NO
dc.subjectNaturgitte forholdnb_NO
dc.subjectNatural conditionsnb_NO
dc.subjectMiljøkravnb_NO
dc.subjectEnvironmental requirementsnb_NO
dc.subjectBlå vekstnb_NO
dc.subjectBlue growthnb_NO
dc.titleMulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agdernb_NO
dc.title.alternativeOpportunity mapping for blue growth in Agdernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian Institute for Water Researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber78nb_NO
dc.source.issue7164nb_NO
dc.identifier.cristin1476439
dc.relation.project16320nb_NO
cristin.unitcode7464,20,11,0
cristin.unitcode7464,20,0,0
cristin.unitnameMarin biologi
cristin.unitnameFagsenter for kyst- og havmiljø
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal