Recent Submissions

 • Arealbarometer for Vestfold fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-07, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Vestfold fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Buskerud fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-06, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Buskerud fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Oppland fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-05, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Oppland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Hedmark fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-04, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Hedmark fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Akershus fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-02, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Akershus fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Oslo fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-3, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Oslo fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Østfold 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-1, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Østfold fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.