Recent Submissions

 • Arealbarometer for Telemark fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-08, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Telemark fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Lyssiv og knappsiv: aukande problemugras i eng og beite - biologi, årsaker og tiltak 

  Østrem, Liv; Øpstad, Samson; Netland, Jan (Others, 2017)
  Lyssiv (Jûncus effûsus L.) og knappsiv (Jûncus conglomerâtus L.) har vorte eit svært synleg ugras dei siste tiåra. Auken har vore mest synleg i kystområda og litt innover i landet. Siv er lett synleg i ekstensivt driven ...
 • Arealbarometer for Vestfold fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-07, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Vestfold fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Buskerud fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-06, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Buskerud fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Årsrapport 2016 

  Pedersen, Ragnar (Report, 2017-04)
 • Arealbarometer for Oppland fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-05, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Oppland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Hedmark fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-04, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Hedmark fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Akershus fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-02, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Akershus fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Oslo fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-3, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Oslo fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Østfold 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-1, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Østfold fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Ti bud for jordvern 

  Unknown author (Others, 2017)
  Matjorda er menneskehetens tause allierte. Den har gitt grunnlag for en eksplosiv befolkningsvekst de siste hundre årene. Men få har spurt seg hvordan det står til med vårt tause livsgrunnlag. 2015 ble utnevnt til FNs ...
 • Fjellfrø. Norsk frø til norske fjell 

  Aamlid, Trygve (Others, 2017)
  Frø fra stedegne grasarter som vokser i den norske fjellheimen vil gi et mer naturlig og varig plantebestand på hyttetak, rundt hyttene, i veiskråninger og ved revegetering av andre sår i naturen.
 • Arealressurskart AR5 

  Tenge, Ingrid Midtsundstad (Others, 2016-10-18)
  AR5 er et heldekkende, nasjonalt kart som beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. Kartet skal primært dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning, landbruksproduksjon og ...
 • Tilbakeblikk. Norsk landskap i endring 

  Puschmann, Oskar (2016)
  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har ansvar for å framskaffe vitenskapelig, statistisk informasjon om landskapsendringene i Norge. Dette inngår i et nasjonalt program for overvåking av tilstand og endringer i jordbrukets ...
 • Årsrapport 2015 

  Pedersen, Ragnar (Report, 2016)
 • Jordkalender for 2016 

  Svendgård-Stokke, Siri (Others, 2015)