Recent Submissions

 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Heiabekken 2011. Korn, grønnsaker og potet i Østfold 

  Bechmann, Marianne (Research report, 2011)
  I 2011 ble det i gjennomsnitt tilført 15 kg nitrogen og 1,9 kg fosfor per dekar jordbruksareal. Det har vært en stor reduksjon (60 %) i fosforgjødslingen i feltet siden 2007, blant annet på grunn av redusert potetproduksjon. ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Heiabekken 2012. Korn, grønnsaker og potet i Østfold 

  Bechmann, Marianne (Research report, 2012)
  Det har vært en stor reduksjon (60 %) i fosforgjødslingen i nedbørfeltet til Heiabekken siden 2008, blant annet på grunn av redusert potetproduksjon. Men i bekken var det svært høye konsentrasjoner av næringsstoffer i ...
 • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Heiabekken 2009 

  Rød, Line Meinert; Bechmann, Marianne (Research report, 2009)
  Heiabekkens nedbørfelt er et intensivt grønnsaksdyrkingsfelt med mye bruk av plantevernmidler og relativt lett sandjord. Heiabekken er derfor et risikoområde der sannsynligheten for å påvise plantevernmidler er stor ...
 • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA Heiabekken 2010 

  Øgaard, Anne Falk (Research report, 2010)
  I Heiabekkens nedbørfelt er det betydelig produksjon av grønnsaker og poteter med mye bruk av plantevernmidler. Det er relativt lett sandjord, og Heiabekken er derfor et risikoområde der sannsynligheten for å påvise ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2013 

  Pedersen, Rikard; Øgaard, Anne K. Falk; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Greipsland, Inga; Stenrød, Marianne; Fystro, Gustav; Selnes, Svein; Riley, Hugh; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;10(73) 2015, Research report, 2015-06-18)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet på grunnlag av data fra overvåkingsfelt som inngår i programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). De ulike feltene rapporteres i hver ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2015 

  Hauken, Marit (NIBIO Rapport;3(44) 2017, Research report, 2017-03-03)
  Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av NIBIO divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, flere av forskningsstasjonene i NIBIO ...
 • Policy Manual: Policy Guidelines for Scaling up potential adaptation and mitigation measures 

  Unknown author (ClimaViet Deliverable;3.3, Report, 2016-06)
  The three-year multidisciplinary ClimaViet project (July 2013 to June 2016) implemented jointly by the Vietnam Academy of Agricultural Sciences (VAAS) and the Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) is focusing ...
 • Arealbarometer for Møre og Romsdal fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-15, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Møre og Romsddal fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Rogaland fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-11, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Rogaland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Markvandring på Kjelle ruteforsøk mandag 27. juni 2016 

  Bechmann, Marianne (Others, 2016-06-27)
 • Arealbarometer for Sogn og Fjordane fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-14, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Sogn og Fjordane fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Bevaringsverdige norske storferaser [plakat] 

  Sæther, Nina (Others, 2017)
 • Arealbarometer for Hordaland fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-12, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Hordaland fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Aust-Agder fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-09, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Aust-Agder fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Arealbarometer for Vest-Agder fylke 

  Frydenlund, Jostein (Arealbarometer for fylker;2017-10, Others, 2017-06)
  Arealstatistikk for Vest-Agder fylke basert på arealressurskartet AR5 og søknader om produksjonstilskudd. Dokumentet inneholder også informasjon om strukturendring i landbruket og nedbygd jordbruksareal.
 • Økologisk frøavl av rødkløver 

  Aamlid, Trygve; Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-04)
  Rødkløver en den viktigste engbelgveksten i Norge. På grunn av stor evne til nitrogenfiksering, høyt protein- og mineralinnhold og gunstig virkning på jordstrukturen inngår arten i alle engfrøblandinger for økologisk ...
 • Frøavl av timotei 

  Havstad, Lars T. (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
  Timotei er den viktigste grasarten i Norge. Vi dekker hele frøbehovet, ca. 1200 tonn, ved innenlandsk avl. Det avles i dag frø av tre norske sorter. Disse er Grindstad, Noreng og Lidar.
 • Frøavl av bladfaks 

  Aamlid, Trygve (Dyrkingsveiledere fra frøavlsforskningen;, Others, 2017-03)
  Bladfaks er et varig og tørkesterkt fôrgras med kraftig utløperdanning. Viktige artskjennetegn er blad som er rullet i knoppleie, bladslire som er tynt behåret og lukket nesten helt opp til kragen, og et karakteristisk ...

View more