Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKvalvik, Maja Sjøskog
dc.contributor.authorCarlsen, Thomas
dc.contributor.authorBär, Annette
dc.coverage.spatialNorge, Nordland, Sørfold, Ørnesnb_NO
dc.date.accessioned2017-06-12T11:19:04Z
dc.date.available2017-06-12T11:19:04Z
dc.date.created2013-12-10T15:21:27Z
dc.date.issued2013-11-25
dc.identifier.isbn978-82-17-01159-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445790
dc.description.abstractSkjøtselsplanen for slåttemark i Ørnes gir en beskrivelse av de botaniske verdiene i nevnte område og kommer med faglige funderte anbefalinger for restaurering, skjøtsel og drift. Planen baserer seg på feltbefaringer og eksisterende litteratur. Det er også tatt hensyn til arealbruk og innspill fra grunneiere og brukere. Ørnes ligger i et variert, småskaladrevet kulturlandskap med store biologiske verdier. Landskapet er preget av en mosaikk av intensiv og ekstensiv slåtte- og beitemark. Botanisk sett er brattbakkene spesielt interessante pga. et forholdsvis høyt biologisk mangfold. Fokus for skjøtselstiltak og fremtidig drift er å ta vare på disse arealene gjennom kontinuerlig og ekstensiv drift.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;8(144) 2013
dc.relation.urihttp://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/107168/Bioforsk%20RAPPORT%208%20(144)%20HP-skj%C3%B8tselsplan%20%C3%98rnes%202013.pdf
dc.subjectUtvalgte kulturlandskapnb_NO
dc.subjectslåttemarknb_NO
dc.subjectnaturtypekartleggingnb_NO
dc.subjectvegetasjonstypekartleggingnb_NO
dc.titleSkjøtselsplan for slåttemark – Ørnes, Sørfold kommune, Nordlandnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.source.pagenumber18nb_NO
dc.source.volume8nb_NO
dc.source.issue144nb_NO
dc.identifier.cristin1074945
dc.relation.projectBioforsk: 420249nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel