Show simple item record

dc.contributor.authorLeirvik, Åse Monica
dc.contributor.authorEinarsrud, Morten
dc.contributor.authorBerg, Frøydis
dc.contributor.authorKvigne, Kari
dc.date.accessioned2017-06-07T12:38:58Z
dc.date.available2017-06-07T12:38:58Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationLeirvik, Å.M., Einarsrud, M., Berg, F. & Kvigne, K. (2010) Mat, måltider og ernæring på sykehjem – til beboernes helse, glede, trivsel og livslyst. Utvikling av kunnskapsbasert praksis på sykehjem innenfor området ernæring – gjennom etablering av og arbeid i et sykepleiernettverk. Midtveisrapport. NOTAT NR. 1 – 2010, Høgskolen i Hedmark. Elverum: Høgskolen i Hedmark. Hentet fra: http://hdl.handle.net/11250/133500
dc.identifier.isbn978-82-7671-7
dc.identifier.isbn978-82-7671-783-9
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2445058
dc.descriptionRapporten beskriver et samarbeidsprosjekt mellom seks "praksissykehjem" i Hedmark og Høgskolen i Hedmark. Hensikten med prosjektet var å vise hvordan etablering av og arbeid gjennom et sykepleienettverk kan bidra til utvikling av en mer kunnskapsbasert praksis i sykehjemmene innenfor området mat, måltider og ernæring. Det overordna målet var å tilby pasientene ved sykehjemmene best mulig sykepleie innenfor det utvalgte området: mat, måltider og ernæring.
dc.description.abstractProsjektet er et samarbeidsprosjekt mellom seks "praksissykehjem" i Hedmark og Høgskolen i Hedmark, Institutt for sykepleiefag. Prosjektet har en aksjonsforskningsorientert tilnærming: gjennom samhandling mellom praksisfeltet og sykepleierutdanningen, skal prosjektet vise hvordan etablering av og arbeid gjennom et sykepleienettverk, kan bidra til utvikling av en mer kunnskapsbasert praksis i sykehjemmene innenfor området mat, måltider og ernæring. Den overordnede målsettingen er å tilby pasientene ved sykehjemmene best mulig sykepleie innenfor det utvalgte området: mat, måltider og ernæring. Delmålene er videre konkretisert i tre hovedområder, knyttet til å utvikle 1) sykepleietjenesten på sykehjemmene sin kompetanse i å kritisk granske egen virksomhet 2) samarbeid og kunnskapsutveksling mellom sykepleierne ved praksissykehjemmene, og med lærerne knyttet til bachelorutdanningen i sykepleie 3) sykepleierstudentenes praksisstudier. Denne midtveisrapporten har som hensikt å beskrive og summere opp samarbeidsprosjektets status midtveis i prosjektperioden, dvs. sommeren 2009. I første runde av prosjektet valgte så godt som alle sykehjemmene å ha et overordnet, generelt fokus på måltidene/ matsituasjonen, for gjennom dette å bidra til økt matlyst og bedret ernæringstilstand for pasientene. Ved alle sykehjemmene ble det iverksatt ulike tiltak for å skape mer ro, hygge og trivsel, for eksempel ble man mer bevisst organisering og personalets rolle og egen adferd under måltidene, pynt av bordet, duker, lysestaker, stetteglass, friske blomster osv. Pasientene ved de fleste avdelinger har også fått større valgfrihet, spesielt ved frokosten, og flere deltar mer aktivt under måltidet. Det er innført flere mellommåltider, og pasientene får oftere tilbud om drikke, og mer frukt og grønt. Resultatene fra midtveisevalueringen viser at 10 (av 13) nettverksmedlemmer mener at målene for Samarbeidsprosjektet i ganske høy grad er oppnådd så langt. Alle mener at prosjektet har bidratt til å øke kvaliteten på sykepleien til pasientene innenfor området mat, måltider og ernæring. Midtveisevalueringen viser at det ved alle sykehjemmene har skjedd en økt faglig bevissthet i personalgruppene og et økt fokus på ernæring. Sykepleierstudentene har bidratt positivt inn, gjennom praksisperioden og gjennom konkrete anbefalinger mht det videre arbeidet. Studentene mener at det har betydning for deres læring og kompetanseutvikling å bidra inn i fagutviklings-/ forskningsprosjekt. Midtveisevalueringen viser at nettverksmedlemmene mener at prinsippene for kunnskapsbasert praksis, og arbeid gjennom et sykepleienettverk i høy grad egner seg som metode for fagutvikling på sykehjem. Hovedutfordringen i det videre arbeidet er å skape engasjement blant øvrige ansatte på sykehjemmene. Gjennom 1.runde av prosjektet har man skaffet seg verdifulle erfaringer, bl.a. mht. suksesskriterier med tanke på veien videre.
dc.language.isonor
dc.relation.urihttp://hdl.handle.net/11250/133500
dc.subjectpasientsikkerhet
dc.subjectkvalitetssikring
dc.subjectsikkerhet
dc.subjecthelsevesen
dc.subjectrisiko
dc.subjectpasienter
dc.subjecteldre
dc.subjecthelsetjenester
dc.subjectkommune
dc.subjectprimærhelsetjeneste
dc.subjectaldring
dc.subjectkunnskap
dc.subjecttilrettelegging
dc.subjectlæring
dc.subjectkunnskap
dc.subjectpraksis
dc.subjectkunnskapsbasert praksis
dc.subjecthøgskole
dc.subjectsamarbeid
dc.subjectstudenter
dc.subjectsykepleienettverk
dc.subjectkosthold
dc.subjectmat
dc.subjecternæring
dc.subjectunderernæring
dc.subjectforebygging
dc.subjecttrivsel
dc.subjectmåltid
dc.subjectkost
dc.subjectsykehjem
dc.subjectElverum
dc.subjectHedmark
dc.subjectNorge
dc.titleMat, måltider og ernæring på sykehjem – til beboernes helse, glede, trivsel og livslyst. Utvikling av kunnskapsbasert praksis på sykehjem innenfor området ernæring – gjennom etablering av og arbeid i et sykepleiernettverk
dc.typeResearch report
dc.rights.holderÅse Monica Leirvik; Morten Einarsrud; Frøydis Berg; Kari Kvigne


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record