Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDuås, R.M.
dc.date.accessioned2017-06-07T12:31:50Z
dc.date.available2017-06-07T12:31:50Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationDuås, R.M. (2013) Erfaringer med brukermedvirkning for personer med samtidig rus og psykisk lidelse. Masteroppgave. Universitetet i Stavanger.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2444594
dc.descriptionErfaring, brukermedvirkning, Rus og psykiatri (ROP), kommune, psykisk helsearbeidere.
dc.description.abstractTema for denne studien var erfaringer med brukermedvirkning for personer med samtidig rus og psykisk lidelse i kommunal psykisk helsetjeneste. En kvalitativ studie blant psykisk helsearbeidere i en kommune. Hensikten var å kartlegge hvilke erfaringer psykisk helsearbeidere har med brukermedvirkning for personer med Rop-lidelse i det praktiske arbeidet i en kommune. Metoden er en kvalitativ tilnærming med intervju som datainnsamlingsmetode hvor man undersøkte hvilke erfaringer psykisk helsearbeidere har med brukermedvirkning for personer med samtidig rus og psykisk lidelse. Det ble gjennomført seks intervjuer med psykisk helsearbeidere som ga helsetjeneste til brukergruppen på kommunalt nivå. Funnene viste at psykisk helsearbeidere var opptatt av brukermedvirkning. I analysen og drøftingsdelen kom det frem viktige elementer hvor respondentene opplevde at brukermedvirkning var en faglig utfordring i arbeidet med å gi helsetjenester til brukergruppen. Her pekes det på ulik forståelse av hva brukermedvirkning var og behov for mer kompetanse om brukermedvirkning som særlige utfordringer. Faktorer som respondentene mente kunne være med å bidra til og fremme brukermedvirkning var positive holdninger, relasjonens betydning, betydning av gjensidig tillit, ansvarsgruppens betydning og aktiv faglig ledelse. Respondentene pekte også på faktorer som negative holdninger, umotiverte brukere og manglende individuell plan som hemmende faktorer for brukermedvirkning.
dc.language.isonor
dc.relation.uriwww.uis.no
dc.subjectpsykisk helsearbeid
dc.subjectbrukermedvirkning
dc.subjectrus
dc.subjectpsykiatri
dc.subjectrus og psykiatri
dc.subjectROP
dc.subjectrus og psykiatritjenester
dc.subjectkommune
dc.subjectkommuner
dc.subjectintervju
dc.subjectintervjuer
dc.titleErfaringer med brukermedvirkning for personer med samtidig rus og psykiske lidelse. En kvalitativ studie blant helsearbeidere i en kommune
dc.typeMaster thesis
dc.rights.holderUniversitetet i Stavanger


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel