Show simple item record

dc.contributor.authorGreipsland, Inga
dc.contributor.authorBechmann, Marianne
dc.coverage.spatialNorge, Akershus, Haldenvassdragetnb_NO
dc.date.accessioned2017-06-06T12:01:31Z
dc.date.available2017-06-06T12:01:31Z
dc.date.created2015-03-09T14:00:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-17-01304-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2444442
dc.description.abstractDet ble tatt ut vannprøver fra 23 prøvepunkt i Haldenvassdraget i perioden 1.mai 2013 til 1. mai 2014. Prøvene ble analysert for total fosfor (TP) og suspendert stoff (SS) hver 14. dag; samt løst fosfat hver 28. dag. I tillegg ble det tatt tre prøverunder ved høy vannføring ved fem prøvepunkt, disse ble analyserte for TP og SS. Fem prøver om høsten 2013 ble også analysert for total nitrogen (TN) og termotolerante koliforme bakterier (TKB). På grunnlag av vannføring ved Lierelva er konsentrasjonene av TP og SS i stikkprøvene brukt til å beregne total transport og arealspesifikk transport av TP og SS fra jordbruksarealene i alle bekkene. Data for temperatur og nedbør ble innhentet for området. Informasjon om arealfordeling, erosjonsrisiko og jordas fosforstatus (P-AL) er innhentet for hvert delnedbørfelt som inngår i undersøkelsen. Målingene viser at avrenningen var lavest i september 2013 og høyest i februar 2014. Om høsten var avrenningen generelt lav, mens det i vinterhalvåret (januar – mars 2014) var flere perioder med høy avrenning. I mai 2013 var det også en kort periode med svært høy avrenning. I de fem lokalitetene som ble prøvetatt ved høy vannføring var det generelt høyere konsentrasjon av SS og TP ved høy enn ved lav vannføring. Unntaket var Riserelva, Løken. Årsaken kan være veiarbeidet som har pågått i nærheten av dette prøvetakingsstedet og som har gitt høye konsentrasjoner ved forholdsvis lav vannføring. De små bekkene i Haldenvassdraget kan ikke sammenlignes med større elver og klassifisering etter vannforskriften er derfor ikke gjort i denne rapporten. Likevel er klassifiseringssystemet brukt for å vurdere miljøtilstand kvalitativt. I ni av prøvepunktene i Haldenvassdraget var gjennomsnittlig konsentrasjon av TP mellom 50 og 100 µg/L (vurdert til moderat tilstand) og ved tre prøvepunkt var gjennomsnittlig konsentrasjon over 100 µg/L (vurdert til dårlig tilstand). De høyeste gjennomsnittlige konsentrasjonene av TP ble funnet i Remmenbekken, Nesbekken og Gunnengbekken. I ni prøvepunkt var gjennomsnittlig konsentrasjon av TN over 1000 µg/L og tilstanden vurdert til moderat. De høyeste tapene av SS per dekar jordbruksareal ble funnet i Taraldrudbekken og Dalsroabekken. De høyeste tapene av TP per dekar jordbruksareal ble funnet i Taraldrudbekken, Ihlebekken og Nesbekken. Det ble funnet høye verdier av TKB i 19 prøvepunkt, hvorav seks prøvepunkt er vurdert til meget dårlig tilstand (> 1000 cfu/100 ml TKB). Det er sterke indikasjoner på kloakkpåvirkning i Gunnengbekken, Gåsebybekken, Unnebergbekken og Remmenbekken. Disse bekkene hadde en høy gjennomsnittlig konsentrasjon av TP (> 70 µg/L) og løst fosfat (> 20 µg/L) og en høy andel løst fosfat i forhold til TP (37 -44 %). De høye verdiene av TKB som ble funnet i 19 av 23 bekker indikerer at spredt avløp, husdyrgjødsel og/ eller kommunalt avløp er et generelt problem i området. Den gjennomsnittlige konsentrasjonen av alle parameterne var stort sett lavere i 2013/2014 enn i 2012/2013. Unntaket var ved Fylkesgrensen der det var en høyere gjennomsnittlig konsentrasjon av TN. Årsaken til de lavere verdiene kan være tilfeldig, gjennomsnittet er basert på stikkprøver og stikkprøvene kan være tatt ved lavere vannføring i 2013/2014. Det er også mulig at intensiteten i nedbøren var lavere i 2013/2014 enn i 2012/2013. Andre mulige årsaker er større areal med redusert jordarbeiding i perioder med høy avrenning, men data for omfang av jordarbeiding er ikke tilgjengelig for denne rapporteringen. Oppgradering av spredt avløp i perioden og gjennomføring av tiltak i landbrukssektoren kan også ha noe å si.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherBioforsknb_NO
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk rapport;9(106) 2014
dc.relation.urihttp://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/117703/Bioforsk%20Rapport%209%20(106)%202014%20-%20Overv%C3%A5king%20Haldenvassdraget%202013_2014.pdf
dc.subjectvannkvalitetnb_NO
dc.subjectnæringsstoffernb_NO
dc.titleOvervåking Haldenvassdraget 2013/2014. Resultater fra 23 elver og bekkernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Limnologi: 498nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO
dc.source.volume9nb_NO
dc.source.issue106nb_NO
dc.identifier.cristin1230534
dc.relation.projectBioforsk: 8657nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record