Recent Submissions

 • Mat og industri 2013. Status og utvikling i norsk matindustri 

  Rålm, Per Christian (Mat og industri;2013, Research report, 2013-10)
  Norsk matindustri produserer varer hovedsakelig til det norske forbrukermarkedet og er en sentral del i en av de få komplette verdikjeder i Norge, verdikjeden for mat. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk ...
 • Mat og industri 2012. Status og utvikling i norsk matindustri 

  Rålm, Per Christian; Hval, Julie Nåvik (Mat og industri;2012, Research report, 2012-09)
  Norsk matindustri produserer varer hovedsakelig til det norske forbrukermarkedet og er en sentral, og en helt nødvendig del av en komplett verdikjede for mat. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk ...
 • Mat og industri 2014. Status og utvikling i norsk matindustri 

  Rålm, Per Christian (Mat og industri;2014, Research report, 2014-10)
  Norsk matindustri er Norges nest største fastlandsindustri og har stor sysselsetting i distriktene med matindustribedrifter spredt ut over hele landet. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk primærnæring, ...
 • Dagligvarehandel og mat 2013 

  Pettersen, Ivar (Daglivarehandel og mat;2013, Report, 2013)
  Norsk dagligvarehandel lever av å formidle mat og andre dagligvarer til norske forbrukere og har stor betydning for forbrukernes dagligvaretilbud. Tilgjengelighet og utvalg, pris og kvalitet avhenger av tilpasningen i ...
 • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2013 

  Knutsen, Heidi (Utsyn over norsk landbruk;2013, Research report, 2013)
  Formålet med publikasjonen er å gjøre en del av den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet, fra blant annet Statistisk sentralbyrå, Budsjettnemnda for jordbruket og NILF, mer oversiktlig og lettere ...
 • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2013 

  Kristiansen, Berit (Driftsgranskninger i jordbruk;2013, Research report, 2014)
  Driftsgranskingane skal vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
 • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 

  Knutsen, Heidi (Utsyn over norsk landbruk;, Research report, 2014)
  Formålet med publikasjonen er å samle en del av den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet, fra blant annet Statistisk sentralbyrå, Budsjettnemnda for jordbruket og NILF. Felles for mye av denne ...