Recent Submissions

 • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2009 

  Kristiansen, Berit (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2009, Research report, 2010-12)
  Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
 • Mat og industri 2009. Status og utvikling i norsk matindustri 

  Nordlund, Anders (Mat og industri;2009, Research report, 2009-04)
  Norsk matindustri er en sentral aktør i den norske matkjeden og en stor bidragsyter til verdiskaping i norsk industri. Norsk matindustri er Norges nest største industribransje etter verkstedindustrien og står for 19 prosent ...
 • Dagligvarehandel og mat 2010 

  Kjuus, Johanne (Dagligvarehandel og mat;2010, Research report, 2010-04)
  Norsk dagligvarehandel lever av å formidle mat og andre dagligvarer til norske forbrukere og har stor betydning for forbrukernes dagligvaretilbud. Tilgjengelighet og utvalg, pris og kvalitet avhenger av tilpasningen i ...
 • Mat og industri 2010. Status og utvikling i norsk matindustri 

  Nordlund, Anders (Mat og industri;2010, Research report, 2010-04)
 • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 

  Knutsen, Heidi (Utsyn over norsk landbruk;2010, Research report, 2010-10)
  I år er det 16. gang «Utsyn over norsk landbruk» blir utgitt. Årets utgave er omarbeidet og noe kortere enn siste års utgaver. Utsynets tema er norsk landbruk, og delen om internasjonalt landbruk er derfor konsentrert om ...
 • Dagligvarehandel og mat 2011 Perspektiver for verdikjedene for matvarer 

  Gabrielsen, Tommy Staahl; Pettersen, Ivar (Dagligvarehandel og mat;2011, Research report, 2011)
  Analyser av tilgjengelige data for tilpasninger i verdikjeden for matvarer i Norge bekrefter at norske forbrukere betaler en betydelig høyere pris for dagligvarene enn konsumentene i våre naboland. Én viktig årsak synes å ...
 • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2011 

  Knutsen, Heidi (Utsyn over norsk landbruk;2011, Research report, 2011)
  I 2011 er det 17. gang «Utsyn over norsk landbruk» blir utgitt. Utsynets tema er norsk landbruk, men internasjonale forhold som påvirker det norske landbruket er også omtalt. Formålet med publikasjonen er å gjøre en del ...
 • Mat og industri 2013. Status og utvikling i norsk matindustri 

  Rålm, Per Christian (Mat og industri;2013, Research report, 2013-10)
  Norsk matindustri produserer varer hovedsakelig til det norske forbrukermarkedet og er en sentral del i en av de få komplette verdikjeder i Norge, verdikjeden for mat. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk ...
 • Mat og industri 2012. Status og utvikling i norsk matindustri 

  Rålm, Per Christian; Hval, Julie Nåvik (Mat og industri;2012, Research report, 2012-09)
  Norsk matindustri produserer varer hovedsakelig til det norske forbrukermarkedet og er en sentral, og en helt nødvendig del av en komplett verdikjede for mat. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk ...
 • Mat og industri 2014. Status og utvikling i norsk matindustri 

  Rålm, Per Christian (Mat og industri;2014, Research report, 2014-10)
  Norsk matindustri er Norges nest største fastlandsindustri og har stor sysselsetting i distriktene med matindustribedrifter spredt ut over hele landet. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk primærnæring, ...
 • Dagligvarehandel og mat 2013 

  Pettersen, Ivar (Daglivarehandel og mat;2013, Report, 2013)
  Norsk dagligvarehandel lever av å formidle mat og andre dagligvarer til norske forbrukere og har stor betydning for forbrukernes dagligvaretilbud. Tilgjengelighet og utvalg, pris og kvalitet avhenger av tilpasningen i ...
 • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2013 

  Knutsen, Heidi (Utsyn over norsk landbruk;2013, Research report, 2013)
  Formålet med publikasjonen er å gjøre en del av den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet, fra blant annet Statistisk sentralbyrå, Budsjettnemnda for jordbruket og NILF, mer oversiktlig og lettere ...
 • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2013 

  Kristiansen, Berit (Driftsgranskninger i jordbruk;2013, Research report, 2014)
  Driftsgranskingane skal vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
 • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 

  Knutsen, Heidi (Utsyn over norsk landbruk;, Research report, 2014)
  Formålet med publikasjonen er å samle en del av den informasjonen som årlig blir publisert innenfor landbruksområdet, fra blant annet Statistisk sentralbyrå, Budsjettnemnda for jordbruket og NILF. Felles for mye av denne ...