Recent Submissions

 • Yrkesutdanning : ikke for hvem som helst 

  Gunnufsen, Mirjam Harr (Master thesis, 2018)
  Retten til videregående opplæring er en grunnmur i det norske utdanningssystemet. Da den ble innført med Reform-94 var det for å gi alle som fullfører grunnskolen et tilbud om opplæring som gir studiekompetanse og/eller ...
 • Karrierelærte erfaringer fra prosessen rundt det å slutte og begynne på igjen i videregående skole 

  Kvithyll, Jomar (Master thesis, 2018)
  Elever som slutter i løpet av videregående skole er det mange av. Frafallselever eller «dropouts » kalles de. Når man bruker slike begreper følger det også ofte med ufortjent mye negativ oppmerksomhet om elever som slutter ...
 • Karrierekompetanselæring i den videregående skolen 

  Vinje, Ruth-Wenche Hebnes (Master thesis, 2016)
  Denne studien utforsker hvilke læringssyn som var sentrale for den faglige læringen og karrierelæringen til elever i en realfagklasse i den videregående skole, i forbindelse med deres dagsekskursjon til en marin bedrift ...