Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMothes, Marlene
dc.date.accessioned2017-05-16T07:17:45Z
dc.date.available2017-05-16T07:17:45Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2442557
dc.description.abstractMed bakgrunn i at hver enkelt elev lærer forskjellig og har behov for tilpasset opplæring, har denne studien tatt utgangspunkt naturfagundervisning på eksterne arenaer. Det arbeidet lærere og formidlere legger i planlegging og gjennomføring av klassebesøk har mye å si for hvordan resultatet av besøket blir. Med et generelt inntrykk av at det ofte er formidleren som står for det meste av planleggingen og gjennomføringen av besøkene har målsettingen vært å studere hvordan samarbeid mellom lærere og formidlere kan være hensiktsmessig for å forbedre besøkets utfall i sin helhet. Studien kan karakteriseres som en kasus studie og har et fleksibelt design. Datamaterialet er læreres og formidleres erfaringer og opplevelser av deres samarbeid beskrevet gjennom intervjuer og en spørreundersøkelse. Problemstillingen er delt inn i tre forskningsspørsmål som belyser hvordan samarbeid og kommunikasjon mellom lærere og formidlere kan føre til bedreundervisning og et godt utbytte for elevene ved klassebesøk. Studien viser at lærere og formidlere ofte har ulike målsettinger og forventninger til klassebesøk og elevenes utbytte. Som implikasjon foreslås det at partene tydeliggjør målsettinger og forventninger til besøket overfor hverandre slik at de får mulighet for å jobbe ut fra samme mål. Dersom de avstemmer hverandres forventninger til prosessen før, under og etter et klassebesøk kan det bidra til å redusere konflikter mellom hva som ble forventet og hvordan disse forventningene blir møtt. Det kan også gi økt forutsetning for at målene nås og at elevene får et godt utbytte av besøket. Dersom lærerne forstår at for- og etterarbeid har betydning for viktige aspekter tilknyttet utfall og utbyttet av klassebesøk kan de føle mer ansvar for å gjennomføre dette. Viktigheten av slikt arbeid bør derfor tydeliggjøres for lærerne. Studien viser at samarbeid mellom lærere og formidlere ofte begrenses av tilgjengelig tid og ressurser. Derfor bør de to partene motiveres av verdien som ligger i deres samarbeid og at det kan påvirke undervisningen ved eksterne arenaer positivt, samt elevenes utbytte fra besøket. Lærerne og formidlerne bør spille på hverandres sterke sider for at besøkets utfall blir mer hensiktsmessig enn hvis de to partene arbeider hver for seg uten å kommunisere med hverandre. En strukturering og effektivisering av samarbeidet kan være nødvendig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Samarbeid mellom lærere og formidlere ved klassebesøk til eksterne arenaer" - En studie av hvordan samarbeid og kommunikasjon mellom lærere og formidlere kan ha innvirkning på utfallet av et klassebesøk til en ekstern arena i naturfagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel