Recent Submissions

 • Plantevern i grønnsaker. Integrert bekjempelse 

  Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2003)
  I likhet med oss mennesker kan også planter bli sjuke eller på annen måte bli forstyrret i utviklingen. Begge trenger vi de riktige næringsstoffene for å holde oss friske, og vi må ha det riktige miljøet rundt oss. For å ...
 • Plantevern i fôrvekster. Integrert bekjempelse 

  Heggen, Heidi; Netland, Jan; Haugland, Espen; Sjursen, Helge (Book, 2005)
  I Norge er integrert plantevern i fôrvekster et nytt begrep. Du kan lese mer om integrert plantevern i boka Handtering og bruk av plantevernmidler. Grunnbok, som er utgitt av Landbruksforlaget. I integrert plantevern legger ...
 • Plantevern i frukt og bær. Integrert bekjempelse 

  Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2003)
  I likhet med oss mennesker kan også planter bli sjuke eller på annen måte bli forstyrret i utviklingen. Begge trenger vi de riktige næringsstoffene for å holde oss friske, og vi må ha det riktige miljøet rundt oss. For å ...
 • Plantevern i potet. Integrert bekjempelse 

  Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2003)
  Boka Plantevern i potet – integrert bekjempelse hører med i en serie av bøker om integrert plantevern i forskjellige kulturer. Bøkene er ment som en del av pensum til autorisasjonskurset i handtering og bruk av plantevernmidler. ...
 • Plantevern i korn. Integrert bekjempelse 

  Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2005)
  I denne utgaven av Plantevern i korn- Integrert bekjempelse er flere sjukdommer og skadedyr kommet med. Boka hører med til en serie av i alt sju bøker om integrert plantevern i forskjellige kulturer. Bøkene er ment som en ...
 • Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking 

  Møllerhagen, Per J (Others, 2011)
  I økologisk dyrking er det ikke tillatt å benytte seg av kjemiske midler mot tørråte, ugras og innsekter. Det er heller ikke tillatt å bruke Reglone til nedsviing av riset før opptak. Videre skal det ikke brukes annet en ...
 • Drenering: Teori og praksis. 2013 

  Nono, Dimby (Others, 2013)
  Utan jord, luft og vatn i høvelege mengder, - ingen plantevekst! Det er eit felles ansvar, å ta vare på den dyrebare matjorda til det beste for framtidige generasjonar. Det må leggjast til rette for ei auka målretta god ...
 • Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 1: Bakgrunn, biologi og tiltak 

  Brandsæter, Lars Olav; Birkenes, Svein Magne; Henriksen, Birgitte; Meadow, Richard; Ruissen, Theo; Holmøy, Reidar; Mangerud, Kjell; Sjursen, Helge (Book, 2006)