Show simple item record

dc.contributor.authorMyhrer, Tor-Geir
dc.date.accessioned2017-04-27T12:49:55Z
dc.date.available2017-04-27T12:49:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0809-9537
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2441121
dc.descriptionDette er siste tekst-versjon av artikkelen, den kan inneholde ubetydelige forskjeller fra forlagets pdf-versjon.nb_NO
dc.description.abstractStraffeprosessloven § 93 annet ledd om adgangen til å gjøre siktede oppmerksom på at unnlatelse av å forklare seg kan tillegges vekt i hans/hennes disfavør ved bevisvurderingen, gjelder etter ordlyden bare ved rettslige avhør. Det er likevel reist spørsmål om bestemmelsen også kan anvendes ved utenrettslige politiavhør, og riksadvokaten har i et rundskriv fra 2016 om politiavhør lagt til grunn at bestemmelsen gir uttrykk for et mer alminnelig prinsipp. Artikkelen drøfter det nasjonale rettskildemessige grunnlaget for å gi strpl. § 93 annet ledd et slikt utvidet anvendelsesområde, og konkluderer med at grunnlaget for dette er heller svakt. Artikkelen ser også på spørsmålet i lys av kravet om rettferdig rettergang og uskyldspresumsjonen i EMK art. 6.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.subjectpolitiavhørnb_NO
dc.subjectrettslig avhørnb_NO
dc.subjectbevisvurderingnb_NO
dc.subjectselvinkrimineringnb_NO
dc.subjectuskyldspresumsjonnb_NO
dc.subjectEMKnb_NO
dc.titleKan politiet formane en mistenkt om å forklare seg?nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.source.pagenumber6-25nb_NO
dc.source.volume17nb_NO
dc.source.journalTidsskrift for strafferettnb_NO
dc.source.issue1nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record