• Vekselpleie i et sikkerhetsperspektiv 

      Rusdal, Merethe (Master thesis, 2010)
      Denne studien undersøker pasientsikkerhet innen eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten. Problemstillingen er om pasienter som veksler jevnlig mellom sykehjem og eget hjem får ivaretatt kontinuitet og sikkerhet i pleien. ...