• Retningslinje for publisering av kvalitetsforbedringsprosjekt, SQUIRE retningslinje 

      Lindahl, Anne Karin; De Vibe, Michael; Kvalvik, Anne Grimstvedt; Årdal, Christine; Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Others, 2011)
      Mange lands vitenskapelige tidskrifter har tatt i bruk en retningslinje for publisering av kvalitetsforbedringsprosjekter, kalt SQUIRE guidelines. Det var ønskelig å oversette denne til norsk, slik at den også kan tas i ...